สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา

โดยการประเมินความพร้อมตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสถานศึกษา และดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

ในการนี้ฝ่ายบริหารทั่วไปและงานสุขอนามัยโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดยมาสเตอร์วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้รับการสนับสนุนด้านสาธารณสุข จากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ดำเนินการติดตามการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานศึกษา ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 6 มิติ 44 หัวข้อ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครกำหนด

DSC00206
DSC00200
DSC00198
DSC00196
DSC00190
DSC00186
DSC00185
DSC00184
DSC00177
DSC00174
DSC00171
DSC00169
DSC00165
DSC00161
DSC00159
DSC00157
DSC00154
DSC00151
DSC00148
DSC00144
DSC00143
DSC00142
DSC00138
DSC00135
DSC00132
DSC00131
DSC00130
DSC00129
DSC00126
DSC00122
DSC00121
DSC00118
DSC00115
DSC00113
DSC00110
DSC00109
DSC00215
DSC00208
DSC00211
previous arrow
next arrow

Leave a Reply