สัมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมทำความเข้าใจบุตรของตนเอง ในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่” โดย ผศ. ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย

วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ปกครองของนักเรียน Year 10 ปีการศึกษา 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมทำความเข้าใจบุตรของตนเอง ในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่” โดย ผศ. ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางแผนการเรียน และอาชีพให้กับนักเรียน พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบ Career Design ที่นักเรียนได้ทำไปแล้วนั้น ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าว จะเป็นแบบทดสอบด้านจิตวิทยา สามารถเป็นเครื่องมือระบุจำแนกความสนใจของนักเรียนประกอบด้วย 4 ส่วน

1.บุคคลิกลักษณะส่วนบุคคล (Personality Profile)

2.ความสามารถ (Intelligence Profile)

3.ความสนใจ (Interest Profile)

4.ภาพรวมอาชีพที่สอดคล้อง (Integration)

โดยหลังจากที่ผู้ปกครองได้รับฟังการบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว จะมีโอกาสได้เข้ารับคำปรึกษาเป็นรายบุคคล กับวิทยากรผู้บรรยาย

previous arrow
next arrow
Slider
1 Response

Leave a Reply