ผู้ปกครองนักเรียน Year 11 เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่”

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุม Multipurpose ชั้น 1 อาคาร The Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปกครองนักเรียน Year 11 ในหัวข้อ “วางแผนอนาคตที่ชอบและใช่” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ด้านการวางแผนการเรียนและอาชีพ ให้กับนักเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฟังบรรยายและวิเคราะห์อ่านผลข้อมูลรายงานจากแบบทดสอบ “My CAREER Test” ของนักเรียนรายบุคล อย่างเจาะลึก เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ เข้ารับคำปรึกษาจากวิทยากร เพื่อช่วยตั้งเป้าหมายอาชีพ ตั้งเป้าหมายอนาคต และวางแผนการเรียนให้นักเรียนได้ถูกทาง

previous arrow
next arrow
Slider

Leave a Reply