พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563

ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก Fr. Brice Testu ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

พิธีกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Director’s meeting RM ชั้น 3 อาคาร The Trinity เวลา 08.10 – 09.00 น. เพื่อวอนขอพระพรให้กับนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 และขอพรด้านสุขภาพที่แข็งแรง ให้ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ พร้อมทั้งขอบพระคุณพระเจ้า ตลอดปีการศึกษา 2563 หลังพิธีกรรมทางศาสนาจบแล้ว ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาท ขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับพระสงฆ์ประธานในพิธี และหลังจากนั้น มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

โอกาสนี้ ขอขอบคุณพระสงฆ์ประธานในพิธี ,คณะภราดา, ผู้ปกครองคาทอลิก, คณะครูและนักเรียน, ตลอดจนทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและจัดให้พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 เป็นไปอย่างสง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี วอนขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ ฯ ประทานพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญ และมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า

previous arrow
next arrow
Slider

Leave a Reply