[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN
[email protected]    |     0-3487-2040-43    |    SWIS LOGIN

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563

ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก Fr. Brice Testu ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

พิธีกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Director’s meeting RM ชั้น 3 อาคาร The Trinity เวลา 08.10 – 09.00 น. เพื่อวอนขอพระพรให้กับนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 และขอพรด้านสุขภาพที่แข็งแรง ให้ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ พร้อมทั้งขอบพระคุณพระเจ้า ตลอดปีการศึกษา 2563 หลังพิธีกรรมทางศาสนาจบแล้ว ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาท ขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้กับพระสงฆ์ประธานในพิธี และหลังจากนั้น มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

โอกาสนี้ ขอขอบคุณพระสงฆ์ประธานในพิธี ,คณะภราดา, ผู้ปกครองคาทอลิก, คณะครูและนักเรียน, ตลอดจนทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและจัดให้พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 เป็นไปอย่างสง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี วอนขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ ฯ ประทานพระพรอันอุดมมายังท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญ และมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเจ้า

DSC00141
DSC00190
DSC00216
DSC00211
DSC00208
DSC00204
DSC00212
DSC00146
DSC00192
DSC00196
DSC00199
DSC00186
DSC00185
DSC00184
DSC00182
DSC00213
DSC00217
DSC00181
DSC00221
DSC00180
DSC00175
DSC00173
DSC00210
DSC00206
DSC00171
DSC00170
DSC00169
DSC00164
DSC00163
DSC00246
DSC00203
DSC00202
DSC00160
DSC00159
DSC00154
DSC00153
DSC00149
DSC00225
DSC00231
DSC00242
DSC00240
DSC00239
DSC00250
DSC00249
previous arrow
next arrow

Leave a Reply