นักเรียน Year 10 ในโครงการ The WISE Project เข้าร่วมฟังบรรยาย การวางแผนอนาคตเป็นรายบุคคล

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นักเรียน Year 10 ในโครงการ The WISE Project ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย และการให้คำปรึกษาพิเศษรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนอนาคตเป็นรายบุคคล “DESING YOUR OWN FUTURE” โดย ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเรียนและอาชีพ

นักเรียนได้รับคำแนะนำในการวิเคราะห์ตนเองใน 3 มิติ คือ 1. ด้านความสามารถ (ความถนัด ความเก่งในแต่ละด้าน) 2. ความสนใจ (อยากจะเป็น) 3. ลักษณะส่วนบุคคล (สไตล์ของตัวเรา) โดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเป็นกระจกสะท้อนในการเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่การวางแผนอนาคตการเรียนเพื่อไปสู่อาชีพที่ต้องการและสอดคล้องกับลักษณะของตนเองมากที่สุด

previous arrow
next arrow
Slider

Leave a Reply