การมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

วันพุธ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับเกียรติจากภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลแก่ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดแข่งขัน และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในรายการดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน)
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  4. งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน

ในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนในการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่ระดับสากลต่อไป

previous arrow
next arrow
Slider

Leave a Reply