การเตรียมความพร้อมรับการประเมินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Mutipurpose ชั้น 1 อาคาร Trinity โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีการจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน โดยมีนายนพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ นักเรียนชั้น Y.12/1 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับประเทศต่อไป

Slide
Slide
DSC_7577
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Leave a Reply