• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

Year 4 Visual Arts – Drawing and Painting

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้น Year 4 ได้ส่งผลงานภาพวาดระบายสีที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในหัวข้อ “การวาดภาพระบายสี” (Drawing and Painting) โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 5 คาบ (คาบละ 50 นาที) ซึ่งเป็นการฝึกฝนทักษะในการวาดภาพและระบายสี แบบทีละขั้นตอน (step by step) โดยเริ่มจากการวาดโครงร่างของรูปทรงทั้งหมด การจัดองค์ประกอบของภาพ การวาดเส้นรอบนอกของรูปทรงและเส้นรายละเอียด การตัดเส้นด้วยปากกาเคมีสีดำ และการระบายสีด้วยสีไม้

สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มาสเตอร์กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล ได้ให้ความรู้โดยการอธิบายพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน จากนั้นจึงได้สาธิตการปฏิบัติงานด้วยวิธีการวาดภาพโครงร่างของนกฮูกบนกระดานไวท์บอร์ดหน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนวาดตามทีละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จ จากนั้นส่วนที่เป็นรายละเอียดหรือลวดลายต่างๆ รวมทั้งสีสันที่ใช้ในผลงาน ผู้สอนได้ให้นักเรียนสร้างสรรค์ตามจินตนาการของแต่ละบุคคล

 

Text written by Mr.Krissanawong Sivapramsakul

∫√√¬“°“√°“√ Õπ (1)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (2)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (3)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (4)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (5)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (6)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (7)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (8)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (9)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (10)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (11)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (12)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (13)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (14)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (15)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (16)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (17)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (18)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (19)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (20)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (21)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (22)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (23)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (24)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (25)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (26)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (27)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (28)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (29)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (30)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (31)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (32)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (33)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (34)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (35)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (36)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (37)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (38)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (39)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (40)
∫√√¬“°“√°“√ Õπ (41)
99624
20190107_101225
20190107_101948
20190107_102301
20190107_102352
20190107_131324
20190107_131348
20190108_135704
20190108_140037
20190108_140531
20190108_140552
20190108_140610
20190108_143525
20190108_143637
20190108_143729
20190108_143755
20190108_150310
20190114_095444
20190114_101023
20190114_101051
20190114_102824
20190114_123723
20190114_124240
20190114_124841
20190114_124921
20190114_130115
20190114_131726
20190114_135745
20190114_135759
20190114_135813
20190114_135927
20190114_140416
20190114_140556
20190114_140645
20190114_140842
20190115_112327
20190115_112340
20190115_112349
20190115_112423
20190115_112451
20190115_112515
20190115_112528
20190115_112548
20190115_112942
20190115_113202
20190115_113359
20190115_133947
20190115_134849
20190115_140051
20190115_140106
20190115_142608_001
20190115_143353
20190115_143403
20190115_143445
20190115_143501
20190122_142353
20190123_103456
20190206_154827
20190206_154843
20190206_154855
20190206_154910
20190206_154924
20190206_154942
20190206_154958
20190206_155015
20190206_155116
20190206_155129
20190206_155144
20190206_155158
20190206_155213
20190206_155232
20190206_155255
20190206_155323
20190206_155345
20190206_155401
20190206_155415
20190206_155514
20190206_155533
20190206_155547
20190206_155607
20190206_155626
20190206_155655
20190206_155712
20190206_155734
20190206_155748
20190206_155804
20190206_155933
20190206_155948
20190206_160012
20190206_160028
20190206_160041
20190206_160055
20190206_160110
20190206_160125
20190206_160142
20190206_160226
20190206_160255
20190206_160435
20190206_160452
20190206_160514
20190206_160548
20190206_160604
20190206_160621
20190206_160637
20190206_160651
20190206_160846
20190206_160900
20190206_160914
20190206_161002
20190206_161017
20190206_161030
20190206_161046
20190206_161058
20190206_161109
20190206_161124

 

th ไทย
X