• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

Year 4 Visual Arts – 3D Text Drawing and Painting

18 February 2019

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้น Year 4 ได้ส่งผลงานภาพวาดระบายสีที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนวิชาศิลปะ ในหัวข้อ “การวาดภาพระบายสีอักษร 3 มิติ” (3D Text Drawing and Painting) โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 5 คาบ (คาบละ 50 นาที) สำหรับในหัวข้อนี้ผู้สอน มาสเตอร์กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล ได้ให้ความรู้โดยการอธิบายพร้อมให้ดูภาพตัวอย่างผลงาน จากนั้นจึงได้สาธิตการปฏิบัติงานด้วยวิธีการวาดภาพตัวอักษรบนกระดานไวท์บอร์ดหน้าชั้นเรียน โดยเลือกใช้ชื่อเล่นของนักเรียนในห้องมาเป็นกรณีศึกษา สาธิตการวาดภาพพร้อมอธิบายแบบทีละขั้นตอน (step by step) โดยเริ่มจากการแบ่งสัดส่วนของน้ากระดาษ  —>  การวาดกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ให้จำนวนกล่องเท่ากับจำนวนตัวอักษรโดยคำนึงความสมดุล (Balance) ในการจัดองค์ประกอบของภาพ —>  การวาดตัวอักษรชื่อเล่นของนักเรียนเองเข้าไปในกล่องแต่ละใบ —> กำหนดจุดรวมสายตา (Vanishing Point) แบบ 1 จุด ไว้บริเวณด้านบนของหน้ากระดาษ  —> ลากมุมของตัวอักษรไปยังจุดรวมสายตาที่กำหนดไว้ —> การตัดเส้นด้วยปากกาเคมีสีดำ —> การตกแต่งผลงานด้วยการสร้างสรรค์ลวดลายหรือรูปภาพตามจินตนาการ —> และการระบายสีด้วยสีไม้หรือสีเมจิกให้สวยงาม 

Text written by Mr.Krissanawong Sivapramsakul

001
002
003
20190121_103127
20190121_103138
20190121_103142
20190121_103144
20190128_102802
20190128_102811
20190128_102817
20190128_102826
20190128_102838
20190128_125106
20190129_134949
20190129_135337
20190211_100908
20190211_100925
20190211_100928
20190211_100933
20190211_100941
20190211_100946
20190211_101045
20190211_101254
20190211_131020
20190211_132911_002_01
20190211_132911_002
20190211_132935
20190211_133017
20190211_133032
20190211_135332
20190211_135337(0)
20190211_135342
20190211_135400
20190211_135434
20190212_134806
20190212_134810
20190212_134818
20190212_134822
20190212_134826
20190212_134830
20190212_134845
20190212_134907
20190212_134955
20190212_143157
20190212_143231
20190218_100205
20190218_100210
20190218_100215
20190218_100255
20190218_100306
20190218_124411
20190218_124423
20190218_133118
20190218_133153
20190218_133202
20190218_133207
20190218_134239
20190218_130809
20190218_130300
20190218_125836
20190218_125525
20190218_125149
20190218_124851
20190218_124807
20190218_124521
20190218_102040
20190218_101415
20190212_150759
20190212_151212
20190214_142920
20190218_094307
20190218_100345
20190218_100411
20190218_100757
20190218_100850
20190218_100933
20190218_100953
20190212_145514
20190212_144842
20190212_143659
20190212_143612
20190212_142853
20190212_143005
20190212_141805
20190212_141057
20190212_140813
20190212_140608
20190212_135702
20190212_135352
20190212_135337
20190212_135132
20190212_135039
20190212_113810
20190212_113315
20190221_153818
20190218_140709
20190218_140642
20190218_140610
20190218_140606
20190218_135702
20190218_135633
20190218_135239
20190218_134051
20190218_133701
20190218_130920
20190212_113214
20190212_113206
20190212_113158
20190212_113153
20190212_113141
20190212_113128
20190212_112216
20190212_112114
20190218_093510
20190218_142554
20190218_142610
20190218_142627
20190218_142650
20190218_142703
20190218_142717
20190218_142736
20190218_142752
20190218_142840
20190218_142858
20190218_142914
20190218_142928
20190218_142940
20190218_142953
20190218_143007
20190218_143023
20190218_143035
20190218_143050
20190218_143142
20190218_143155
20190218_143211
20190218_143226
20190218_143239
20190218_143254
20190218_143307
20190218_143321
20190218_143337
20190218_143354
20190218_143446
20190218_143527
20190218_143554
20190218_143626
20190218_143642
20190218_143659
20190218_143714
20190218_143732
20190218_143748
20190218_143832
20190218_143842
20190218_143854
20190218_143910
20190218_143925
20190218_143941
20190218_144000
20190218_144016
20190218_144051
20190218_144103
20190218_144115
20190218_144130
20190218_144142
20190218_144155
20190218_144207
20190218_144221
20190218_144234
20190218_144250
20190218_144301
20190221_153851
th ไทย
X