• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

Year 4-6 “DIY Summer School 2019″ บรรยากาศการเรียนการสอนกิจกรรม “เทียนห้าเหลี่ยม”  

    ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์ที่สามของการเรียนการสอนและกิจกรรมภาคฤดูร้อน (ACEP Summer School 2019)   ได้มีการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรม “DIY Summer School 2019” สำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 4 – 6 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางด้านงานฝีมือและการประดิษฐ์ให้กับนักเรียน ด้วย โดยมีมิสวนิดา สังข์สิงห์   มิสรัตนา มรพงษ์   และ มาสเตอร์อรรถพล ทรัพย์ขำ เป็นครูผู้สอน  

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประดิษฐ์เทียนห้าเหลี่ยม โดยนักเรียนได้ทำอุปกรณ์จากกระดาษรูปทรงห้าเหลี่ยม  และให้นักเรียนประกอบการทำเองโดยจัดใส่ไส้เทียน  และเทน้ำเทียนลงไปเพื่อให้เป็นรูปตามภาชนะทรงห้าเหลี่ยมที่นักเรียนทำขึ้น  สร้างความสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน 

 ผู้เขียนข่าว : ม.อรรถพล ทรัพย์ขำ

 

Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0002
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0003
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0004
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0005
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0007
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0008
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0009
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0010
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0011
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0012
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0013
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0015
Y.4 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0017
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0001
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0002
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0003
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0004
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0005
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0006
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0007
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0008
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0012
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0013
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0014
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0015
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0016
Y.5 เทียนห้าเหลี่ยม_๑๙๐๔๐๕_0017
Y.6 เทียนห้าเหลียม_๑๙๐๔๐๕_0001
Y.6 เทียนห้าเหลียม_๑๙๐๔๐๕_0002
Y.6 เทียนห้าเหลียม_๑๙๐๔๐๕_0003
Y.6 เทียนห้าเหลียม_๑๙๐๔๐๕_0004
Y.6 เทียนห้าเหลียม_๑๙๐๔๐๕_0005
Y.6 เทียนห้าเหลียม_๑๙๐๔๐๕_0007
Y.6 เทียนห้าเหลียม_๑๙๐๔๐๕_0009
Y.6 เทียนห้าเหลียม_๑๙๐๔๐๕_0011
Y.6 เทียนห้าเหลียม_๑๙๐๔๐๕_0012
th ไทย
X