• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

วจนพิธีกรรมโอกาส 70 ปี การสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี “ผู้ให้การศึกษาเด็กๆ และเยาวชน” / Ceremony for Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

Monday, July 24, 2017

ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดวจนพิธีกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โอกาส 70 ปี การสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี “ผู้ให้การศึกษาเด็กๆ และเยาวชน” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอาเวมารีอา          โดยมีขบวนแห่กางเขน, เทียน, กำยาน, ธงแห่, พระรูปและพระธาตุ ตามด้วยบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ประธานในพิธีฯ คณะภราดา ผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้แทนคณะผู้บริหาร, ผู้ปกครองคาทอลิก เข้าสู่ปะรำพิธี

ก่อนเริ่มวจนพิธีกรรมตัวแทนอ่านประวัติภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในภาควจนพิธีกรรมบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน เป็นประธานประกอบพิธี และมีผู้แทนนักเรียนประถมและมัธยม ตัวแทนครูไทยและครูต่างชาติและตัวแทนผู้ปกครองคาทอลิก ขึ้นอ่านบทภาวนาเพื่อมวลชน

นอกจากนี้ บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร ประธานในพิธีถวายมาลัยกร ตามด้วยคณะภารดา           และตัวแทนขึ้นถวายมาลัยกรในครั้งนี้ ได้แก่

- คุณธนิดา คุปกาญจนา ตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

- คุณโชคชัย จิณณวาโส ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา

- มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี ผู้แทนคณะผู้บริหาร

- มิสนริศรา อรุณนัฎ ผู้แทนครูไทย

- มิส Sheila Unwin ผู้แทนครูต่างชาติ

- นายปิยะณัฐ รุ่งเพ็ชรวิภาวดี ผู้แทนสภานักเรียน

- เด็กหญิงทรรศน์วรรณ ผุสสราค์มาลัย ผู้แทนนักเรียนระดับประถม

- นางสาวณัฏฐ์นรี จุลเจิม ผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

- คุณนราภรณ์ พิพิษรังสี ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

- คุณมะลิวัลย์ มาฆะสวัสดิ์ ผู้แทนพนักงาน

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณบาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร, ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, คณะภราดา, ผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ, ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้ปกครองคาทอลิก, คณะครูและนักเรียน, สภานักเรียน, กองร้อยพิเศษ, แผนกเครื่องเสียง, วงขับร้องประสานเสียง,               แผนกจัดสถานที่และตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม ตลอดจนทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือและทำให้วจนพิธีกรรมเป็นไปอย่างสง่าและศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดี

ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์ ประทานพระพรอันเต็มเปี่ยมมายังท่านทั้งหลาย ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดี ในโอกาส 70 ปี แห่งการสถาปนาเป็นนักบุญ ครั้งนี้ด้วย

Each year, in July, schools of St. Gabriel’s Brothers around Thailand celebrate the anniversary of the canonisation of Saint Louis-Marie Grignion de Montfort who was canonised on July 20, 1947.

On the morning of Monday, July 24, Assumption College English Program (ACEP) students, teachers and parents gathered in the courtyard of Ave Maria Building for the very special ceremony to commemorate the 70th anniversary of the Canonisation of Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, the founder of the Brothers of St Gabriel.

The assembly was led by Father Thananchai Kitsamak from Saint Anna’s Catholic Church in Samut Sakhorn.

The ceremony started with a procession from the Regina Coeli Building to the Ave Maria Building with students carrying a small statue of Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. The procession was joined by priests from St. Anna’s Catholic Church, Brothers from ACEP, the members of ACEP’s catholic community, and teacher and student representatives.

After the procession, the audience listened to the biography of de Montfort which was read by ACEP students in both Thai and English.

During the ceremony, Father Thananchai Kitsamak, Bro. Dr. Pisutr Vapiso (Director), Bro. Vicharn Saengharn (Vice Director), Bro. Katawut Sittichosakul (Assistant Director), representatives of the School Board, Board of Directors, teachers, parents, students and workers, presented flower arrangements to de Montfort statue. After the ceremony, all the students and teachers also presented roses to the statue as a symbol of respect to de Montfort, whose work led to the foundation of our school.

At the end of the ceremony, students were presented with awards for de Montfort contests, which were held at Assumption College English Program in the weeks leading up to the ceremony.

Photographs By

– Rachapol Suriyaprapadilok Y.11/1 ID: 481

– Traitod Horthumkusol Y.11/3 ID: 305

– Suphamit Anchulikun Y.10/3 ID: 1203

– Poomipat Sukhumngern Y.10/3 ID: 1029

DSC_0812
DSC_0850
DSC_0861
DSC_0953
DSC_0955
DSC_0957
DSC_0960
DSC_7128
DSC_9012
DSC_9013
DSC_9015
DSC_9018
DSC_9025
DSC_9032
DSC_9034
DSC_9039
DSC_9041
DSC_9047
DSC_9050
DSC_9051
DSC_9053
DSC_9057
DSC_9058
DSC_9060
DSC_9066
DSC_9067
DSC_9070
DSC_9078
DSC_9083
DSC_9090
DSC_9091
DSC_9092
DSC_7100
DSC_9093
DSC_9094
DSC_9097
DSC_7102
DSC_9102
DSC_9110
DSC_9113
DSC_9120
DSC_9121
DSC_9126
DSC_9133
DSC_9139
DSC_9155
DSC_9163
DSC_9166
DSC_9170
DSC_9174
DSC_9178
DSC_9179
DSC_9184
DSC_9180
DSC_9187
DSC_9193
DSC_9194
DSC_9210
DSC_9213
DSC_9218
DSC_9221
DSC_9225
DSC_9226
DSC_9231
DSC_9240
DSC_9257
DSC_9260
DSC_9267
DSC_9272
DSC_9283
DSC_9287
DSC_9292
DSC_9300
DSC_9309
DSC_9313
DSC_9318
DSC_9323
DSC_9332
DSC_9336
DSC_9340
DSC_9418
DSC_9422
DSC_9428
DSC_9434
DSC_9436
DSC_9442
DSC_9445
DSC_9458
DSC_9473
DSC_9477
DSC_9482
DSC_9539
DSC_9581
DSC_9584
DSC_9398
DSC_9404
DSC_9408
DSC_9409
DSC_9413
DSC_9348
DSC_9350
DSC_9355
DSC_9360
DSC_9361
DSC_9368
DSC_9370
DSC_9373
DSC_9376
DSC_9378
DSC_9381
DSC_9387
DSC_9388
DSC_9391
DSC_9392
IMG_1009
IMG_1011
IMG_9472
IMG_9476
IMG_9482
IMG_9484
th ไทย
X