• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

Ceremony for Her Majesty the Queen’s Birthday and Thai Mothers’ Day / พิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Friday, August 10, 2018

While Mother’s Day is held dear in many cultures throughout the world, Mother’s Day in Thailand is exceptionally special. Celebrated on Her Majesty Queen Sirikit’s birthday; August 12th, the holiday rings with beauty, pageantry and emotion.

The students, parents and teachers of ACEP took the morning to celebrate Her Majesty Queen Sirikit and all of the mother’s of ACEP. The ceremony began with paying respect to Her Majesty Queen Sirikit’s portrait. Following this, a heart warming video predicting her life and highlighting the many outstanding contributions Her Majesty has given the Thai people. After the video, the student choir provided the music for students from year 1-3, wearing elaborate blue dress, to perform a beautiful traditional Thai dance. Following the dance, student speakers read about the many contributions Her Majesty has made to the Thai people. The ceremony concluded with student, parent and teacher representatives presenting “Phan Phoom” to the portrait of the Queen Sirikit and signing a book with the best wishes for Her Majesty. All attending guests were also invited to the stage to sign the book.

After the ceremony concluded, money was presented from the ACEP Bowling event and the ACEP ASEAN Day Fair. The school received an incredible 730,000 Baht from the 2018 ACEP Bowling and 45,515 Baht from the ASEAN Fair. The money from the 2018 ACEP Bowling will go towards the Student Development Fund. The fund supports a variety of special educational activities such as tutoring for FSG, O-Net, GAT, PAT, IELTS, SAT, university entrance examinations and other international exams. Moreover, the fund also supports extracurricular activities including sporting, music and art competitions and scholarship programs offered to our students such as ACEP Scholarship Program in Australia. The money raised during the ASEAN Fair will be used to set up booths and purchase items to sell for the upcoming Christmas Fair in December.

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.10 -08.50 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารอาเว มารีอา พิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และแสดงออกถึงความรักและจงรักภักดีทีมีต่อแม่ของชาติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โดยพิธีการเริ่มจาการชม Presentation พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นได้มีการแสดงรำถวายพระพรจากตัวแทนนักเรียนระดับชั้น Year 2 และYear 3 ในชื่อชุด “ศรีแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชินี”ร่วมกับการประสานเสียงของวงคอรัส โดยมีรายชื่อนักแสดงและคุณครูผู้ฝึกซ้อมดังนี้

รายชื่อนักแสดงชุด ศรีแผ่นดินนวมินทร์มหาราชินีฝึกซ้อมโดย มิสสราลี   สุดเสนาะ

1.ด.ญ.อริสรา            วรรณเสรี               y.2/2

2.ด.ญ.ปพิชญา         ศรมยุรา                y.3/1

3.ด.ญ.วรรณรดา       สกุลเนรมิต            y.3/2

4.ด.ญ.ภัทราพร         อุปมากาญจน์          y.3/3

5.ด.ญ.พัชรวฤนท์       ฉายแสง               y.3/3

6.ด.ญ.ธัญญ์พิชชา     ธนารักษ์สิริถาวร      y.3/3

7.ด.ญ.ชนัดดา           พืชผล                    y.3/4

8.ด.ญ.ปภาวรินท์       กอจิตตวนิจ            y.3/4

9.ด.ญ.พลอยพธู        จันทรศิริกำจร          y.3/5

10.ด.ญ.กรชนก         สุทธิจิตรานนท์         y.3/2

รายชื่อนักแสดงขับร้องประสานเสียง ฝึกซ้อมโดย มิสสุภธีรา  ค่อยประเสริฐ เรียบเรียงเพลงโดย ม.ปุณณวัชร์ ปทุมมานนท์

1.ด.ช.ธัญศิษฐ์            เบญจธัญจวัฒน์   y. 5/1

2.ด.ช.ธนาพิพัฒน์        อารยอสนี   y. 6/2

3.ด.ญ.พิมพ์ชฎา          เกียกิตติวงศ์ y. 5/4

4.ด.ญ.อชิตา               วงษ์โพธิ์      y. 5/3

5.ด.ช.พงษ์ธนิน           เลี่ยวสมบูรณ์   y. 5/3

6.พิมพ์ภิสา                  ควรสวัสดิ์   y. 6/3

ภายหลังการแสดงจบได้มีตัวแทนนักเรียนอ่านพระราชประวัติเป็นภาษาไทย คือ ด.ญ.สิริน สาระกุล Year 9/1 และตัวแทนอ่านพระราชประวัติเป็นภาษาอังกฤษ น.ส.พิชาญาภา ตุลยนิติกุล Year 11/2

ภายในพิธีการได้มีพิธีถวายพานพุ่มจาก ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโสผู้อำนวยการ ภราดาสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Mr.Marcin Kempkaและม.ธีรทัศน์ เกษมณี คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  คุณธนิดา คุปกาญจนา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มิสบังอร สมอุดร ผู้แทนครูไทย และ Mr.John McGeeผู้แทนครูต่างชาติ คุณจรรยา พฤกษานานนท์ ผู้แทนผู้ปกครอง คุณอภิรดี เหลืองรัตนะแสง และคุณภาพร คันติโต ผู้แทนชมรมว่ายน้ำ นายสมาธิ สดแสงเทียน และน.ส.ณริน เดชขจรวุฒิ ตัวแทนสภานักเรียน มิสรฐา สุพัฒผล ผู้แทนบุคลากร และ คุณดวงตา สามสี ผู้แทนพนักงาน  ร่วมกันถวายพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร  จากนั้นคณะภราดา คณะครูไทยครูต่างชาติ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน  ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

IMG_0378
IMG_0381
IMG_0382
IMG_0386
IMG_0388
IMG_0396
IMG_0398
IMG_0404
IMG_0405
IMG_0409
IMG_0412
IMG_0413
IMG_0414
IMG_0415
IMG_0420
IMG_0421
IMG_0423
IMG_0426
IMG_0427
IMG_0428
IMG_0429
IMG_0433
IMG_0435
IMG_0444
IMG_0448
IMG_0449
IMG_0451
IMG_0452
IMG_0454
IMG_0457
IMG_0459
IMG_0461
IMG_0466
IMG_0474
IMG_0483
DSC_8286
DSC_8281
IMG_0502
IMG_0504
IMG_0505
IMG_0507
IMG_0510
IMG_0511
IMG_0518
IMG_0525
IMG_0533
IMG_0540
IMG_0545
IMG_0551
IMG_0558
IMG_0566
IMG_0570
IMG_0573
IMG_0586
S__12197892
5E6A0263
5E6A0267
5E6A0268
5E6A0270
5E6A0272
5E6A0276
5E6A0277
5E6A0278
5E6A0281
5E6A0286
5E6A0288
5E6A0292
5E6A0294
5E6A0296
5E6A0297
5E6A0298
5E6A0301
5E6A0302
5E6A0303
5E6A0304
5E6A0308
5E6A0309
5E6A0310
5E6A0311
5E6A0314
5E6A0315
5E6A0316
5E6A0319
5E6A0321
5E6A0325
5E6A0330
5E6A0361
5E6A0363
5E6A0365
5E6A0366
5E6A0368
5E6A0371
5E6A0373
5E6A0374
5E6A0376
5E6A0377
5E6A0378
5E6A0381
5E6A0382
5E6A0385
DSC_8127
DSC_8130
DSC_8152
DSC_8170
DSC_8318
DSC_8326
DSC_8355
DSC_8358
DSC_8361
DSC_8383
DSC_8391
DSC_8394
DSC_8398
DSC_8404
DSC_8424
DSC_8428
DSC_8431
DSC_8460
P8100100
P8100104
P8100112
P8100114
P8100116
P8100118
P8100127
P8100136
P8100137
th ไทย
X