• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ระเบียบการหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory <<<<Click Here

Download ใบสมัครหอพักนักเรียนประจำ <<<<Click Here

 Click for Dormitory News

All Saints Dormitory NewsAll Saints Dormitory OrganizationDetails for All Saints Dormitory
S__4620337

All Saints Dormitory กิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนพันท้ายนรสิงห์ 2019

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory   โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนบริเวณโดยรอบหอพัก โดยมี ภราดา ศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อม มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม  ครูดูแลนักเรียนประจำ, มิสปารดา ตันเจริญ,    พนักงาน และนักเรียนประจำ 49 คน  กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้มอบคำอวยพร เนื่องในโอกาศวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่ชุมชนพันท้ายนรสิงห์    มีการมอบกระเช้าของขวัญให้กับชุมชน จำนวน 22 ครัวเรือน, ตุ๊กตา, โต๊ะทำการบ้าน, ขนม, ผ้าห่ม, หมอน และรองเท้าให้กับเด็กๆ  จากนั้นนักเรียนประจำได้ขับร้องบทเพลง “สวัสดีปีใหม่” เพื่อมอบความสุขให้กับชุมชน ช่วงท้ายกิจกรรมได้มีตัวแทนชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน วรรณา ช้างพลาย กล่าวขอบคุณและอวยพรให้กับนักเรียนประจำในวันเด็กที่จะมาถึง    บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข

0 comments
ปก

All Saints Dormitory “Christmas Night 2018″

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา งานนักเรียนประจำ จัดงาน All Saints Dormitory “Christmas Night 2018″  เพื่อสร้างบรรยากาศเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระกุมารเจ้าในเทศกาลคริสตสมภพ ในงานได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนประจำเข้าร่วม 30 คน และนักเรียนประจำ 54 คน   โดยในงานมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์  มีการแสดงของนักเรียน 4 ชุด โดยแบ่งเป็นการแสดงออกเป็นดังนี้ ชุด Y.4-6 , ชุด Y.7-8 , ชุด Y.9 และ ชุด Y.10 – 12  ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้แก่ผู้ปกครอง และแขกที่มาร่วมงาน

0 comments
IMG_6193

ALL SAINTS DORMITORY “LOY KRATHONG FESTIVAL 2018″

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 20.30 น. งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้จัดกิจกรรม        LOY KRATHONG FESTIVAL 2018 ณ St.Peter’s House, St.John’s House and St.Jame’s House มีวัตถุประสงค์เพื่อ       “To inherit Thai traditions and support Thai culture” สืบทอดประเพณีไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย “Protect and preserve the environment” อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม      กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนประจำ ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาวิทยา

0 comments
Untitled-1

All Saints Dormitory เตรียมความพร้อมในการสอบ (Final Examinations Term 1)

วันที่ 24 กันยายน 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โดยมาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม  ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดให้มีครูไทยและครูต่างชาติมาสอนพิเศษสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Final Examinations Term 1 โดยการติววิชา Chemistry,  Mathematics, English, Science, Chinese, ภาษาไทย, สังคม และในแต่ละระดับชั้นมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจที่ได้เรียนมา โอกาสนี้ วอนขอพระพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้ประทานพระพรในด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิดอ่าน  สำหรับนักเรียนประจำในการสอบครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ    

0 comments
IMG_3269

อบรมนักเรียนประจำก่อนสอบปลายภาคและปิดภาคเรียน ที่ 1/2561 (All Saints Dormitory)

             เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 งานนักเรียนประจำได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนประจำ  ก่อนสอบและปิดภาคเรียนที่ 1 โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม และ มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้ชี้แจงตารางการกลับบ้านในช่วงปิดเทอม พร้อมการกลับเข้าหอพัก โดยทางงานนักเรียนประจำให้นักเรียนกลับบ้านในวันที่สอบเสร็จ คือ Y.4-6 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 และ Y.7-12 ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 รวมถึงการกลับเข้าหอพักในภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561  ทั้งนี้ทางงานนักเรียนประจำได้จัดให้มีครูต่างชาติและครูไทยมาติวเตอร์และสอนพิเศษ ให้กับนักเรียนในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิชาสังคม, ภาษาจีน เป็นต้น ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ที่จะถึงนี้ก่อนสอบปลายภาค

0 comments
S__2883713

All Saints Dormitory Family Night เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันแม่พระอัสสัมชัญ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานนักเรียนประจำ โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ Family Night เพื่อสร้างบรรยากาศการเป็นครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรัก ความอบอุ่นที่มีให้แก่กันและกัน และสำนึกในพระคุณของแม่  เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จะถึง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9  และ ในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เป็นวันฉลองสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  โอกาศพิเศษนี้ร่วม Happy Birth Day ให้กับนักเรียนประจำที่เกิดในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน กิจกรรมครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ ได้เชิญภราดา ดร.

0 comments
IMG_2261

All Saints Dormitory กิจกรรมจิตอาสา “สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม เยาวชนทำความดี ” 2018

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน เพื่อ “สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม เยาวชนทำความดี ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 ด้วยการร่วมกันดูแลความสะอาด ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้บริเวณพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  และรอบๆ อาคารหอพักชาย โดยมี มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน , มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ และนักเรียนประจำ จำนวน 50 คน ในโอกาศนี้ งานนักเรียนประจำวอนขอพระพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยพระพรให้คณะภราดา, คณะผู้บริหาร, คณะครู, ผู้ปกครอง และนักเรียนประจำ ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน

0 comments
S__2580534

All saints Dormitory ให้การตอนรับผู้ปกครองและอำลานักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 งานนักเรียนประจำได้จัดกิจกรรมอำลานักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม โดย Mr. Vo Nguyen Lien Thanh ได้มาใช้ชีวิต ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและการเป็นนักเรียนประจำ ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคนแรกของหอพัก   ได้รับการตอนรับจาก ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ โอกาสนี้ผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนามได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองที่มาเยี่ยมชมและให้ความสนใจโรงเรียนและหอพัก ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนจากประเทศเวียดนามให้ความสนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมให้นักเรียนประจำได้กล่าวอำลาและมอบของที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับประเทศเวียดนาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย   งานนักเรียนประจำวอนขอพระพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยพระพรให้ผู้ปกครองและนักเรียนแลกเปลี่ยนเดินทางกลับประเทศเวียดนามโดยสวัสดิภาพ  งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory

0 comments
New-dining

New dining room for All Saints Dormitory

เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์วุฒิ ศรีวรรัชตเมธิน, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้ทำการย้ายห้องรับประทานอาหารจาก อาคาร All Saints Dormitory ไปห้องอาหารชั้น 3 อาคาร      St. Peter Sport Club สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียนประจำ จำนวน 50 คน แบ่งกลุ่มนั่งโต๊ะละ 5 – 6 คน โดยมีรุ่นพี่และรุ่นน้องอยู่ในโต๊ะเดียวกัน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรัก ความเป็นพี่ เป็นน้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้งานนักเรียนประจำขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ,

0 comments
S__41533512

งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม สัปดาห์ที่ 1

งานนักเรียนประจำได้ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม Mr. Vo Nguyen Lien Thanh ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 โดยมี ม.นริศ ศรีอ่อน และ ม.จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูผู้ดูแล ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งคอยอบรม ดูแล ในการดำเนินชีวิตการเป็นนักเรียนประจำ เพื่อมาศึกษาภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย  งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

0 comments
IMG_1449

All Saints Dormitory ได้จัดกิจกรรมขอพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ Holy Family

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory  ได้จัดให้มีกิจกรรมขอพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ Holy Family ซึ่งตรงกับสัปดาห์ไหว้ครูของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนประจำได้รับพระพรในด้านสติปัญญา ความรู้ ความคิดอ่าน ในการศึกษาเล่าเรียน  โดยมีมาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน , มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ และ นักเรียนประจำ จำนวน 49 คน  งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน ในนามงานนักเรียนประจำ ขอพระพรพระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ นักบุญยอแซฟและนักบุญทั้งหลาย ได้โปรดประทานพระพรและอวยพรมายังท่านทั้งหลาย ในโอกาสนี้ด้วย

0 comments
DSC_7642

กิจกรรม All Saints Dormitory Family night นักเรียนประจำ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานนักเรียนประจำ โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ให้กับนักเรียนประจำ เพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ จำนวน 16 คน ในการเข้าหอพักอย่างเป็นทางการ พร้อมพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์ของนักเรียนประจำ และอวยพรวันคล้ายวันเกิด กับนักเรียนที่เกิดในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม จำนวน 9 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ ได้เชิญภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ  ภราดา ดร. สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูที่ดูแลการบ้าน เริ่มด้วยการรับประทานอาหาร พร้อมชมวิดีทัศน์ จากนั้น ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ และตัวแทนนักเรียนได้มอบดอกไม้ เพื่อแสดงความรักให้แก่กันและกันในการเข้าเป็นนักเรียนประจำ ต่อด้วยพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ

0 comments
IMG_0031

งานนักเรียนประจำจัดการปฐมนิเทศ All Saints Dormitory (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและตอนรับนักเรียนประจำเข้าหอพักอย่างเป็น รวมถึงมี ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์  รองผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม  ครูดูแลนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน  ครูดูแลนักเรียนประจำ,มาสเตอร์กัณฑการ  อุทธิยา ครูดูแลการบ้าน, มิสพัชชวดี  วิเศษโวหาร ครูดูแลการบ้าน, มิสศุภผกา  ซองเงิน ครูดูแลการบ้าน   เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อปฐมนิเทศให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนประจำทั้งหมด 49 คน  งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory

0 comments
S__39870511

บรรยากาศการเข้าหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory วันแรก (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory พร้อมคณะครูดูแลนักเรียน ให้การต้อนรับนักเรียนเข้าหอพัก   วันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครเป็นนักเรียนประจำ รวมจำนวนทั้งสิ้น   49 คน นอกจากนี้ทางงานนักเรียนประจำ ได้อบรมชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงภาพรวมของหอพัก, ระบบการดูแลนักเรียน ระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการทุกวัน

0 comments
S__1957968

หอพัก All Saints Dormitory เตรียมความพร้อมตอนรับเปิดเทอม 1/2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งานหอพัก All Saints Dormitory ได้จัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โดยมีนักเรียนหอพักเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6 จำนวน 49 คน ทางหอพักจึงได้จัดสถานที่ เพิ่มจำนวนที่นอน สั่งซื้อโซฟาชุดใหม่ในห้องดูทีวี จัดสวน ตกแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบ และจัดเตรียมห้อง Study ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน   หอพัก All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

0 comments
IMG_0092

All Saints Dormitory จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และประกวดหนังสั้น ACEP Summer School 2018

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 งานนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์และประกวดการแข่งขันทำหนังสั้น “ ACEP Summer School 2018”      ณ ห้องอาหาร อาคาร All Saints Dormitory บรรยากาศงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เรียบง่ายและเป็นกันเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เชิญ ภราดาวิจารณ์  แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม, มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน ครูดูแลนักเรียนประจำ,คณะครูที่ดูแลการบ้านและฝึกสอนกีฬามาร่วมงาน ร่วมถึงเป็นกรรมการในการตัดสินประกวดการทำหนังสั้นของนักเรียนประจำ โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลให้ทุกกลุ่ม  หลังจากนั้นตัวแทนนักเรียนประจำ นายปรัษฐา ชุตินธโร Y.10  ได้กล่าวขอบคุณและบรรยายความรู้สึกดีๆ ให้กับกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ACEP Summer School 2018 ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ  คณะภราดา, คณะผู้บริหาร, คณะครู, และพนักงานฝ่ายโภชนาการ

0 comments
IMG_9775

กิจกรรม ACEP ปั่นปั้นรัก นักเรียนหอพัก ภาคฤดูร้อน 2018

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 งานหอพักนักเรียนประจำ  All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรม ACEP ปั่นปั้นรัก ให้กับนักเรียนประจำภาคฤดูร้อน โดยมี มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลหอพัก, มิสปารดา ตันเจริญ และนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อน จำนวน 30 คน  โดยมอบหมายงานกลุ่มให้กับนักเรียน นำเสนอเป็นผลงานของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับรางวัลจากงานหอพัก                 กิจกรรมในครั้งนี้  ได้ปั่นจักรยานตามเส้นทางรอบๆคูคลองบริเวณโรงเรียน เพื่อศึกษาแหล่งธรรมชาติและความเป็นมาคลองโคกขาม ปิดท้ายด้วยกิจกกรรมแข่งขันโปโลน้ำ โดยให้นักเรียนคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพเป็นหลัก                 บรรยากาศเป็นไปอย่าง สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ นักเรียนได้รับความรู้เรื่องประวัติศาสตร์คลองโคกขาม และมีสุขภาพร่างกายที่ดี    ในนามของหอพักนักเรียนประจำ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุย์  ได้อำนวยอวยพระพรแก่คณะภราดา คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน  ในโอกาสนี้

0 comments
IMG_0060

ทัศนศึกเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชุมชน ของนักเรียนประจำภาคฤดูร้อน 2018

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 งานหอพักนักเรียนประจำ  All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้จัดทัศนศึกเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชุมชน ให้กับนักเรียนประจำภาคฤดูร้อน โดยมี  มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้างานหอพัก, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลหอพัก, มิสปารดา ตันเจริญ และนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อน จำนวน 30 คน  โดยได้มอบเงินเป็นค่าอาหาร, ค่าขนม  และได้มอบหมายงานกลุ่มให้กับนักเรียน นำเสนอเป็นผลงานในการไปทัศนศึกษา เพื่อรับรางวัลจากงานหอพัก ทัศนศึกษาในครั้งนี้  ได้ไป  สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ เพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นเดินทางไปสะพานแดง สมุทรสาคร จุดชมปลาโลมา และปิดท้ายด้วยการไปเรียนรู้วิถีชุมชนที่ตลาดน้ำอัมพวา บรรยากาศทัศนศึกษาเป็นไปอย่าง สนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม นักเรียนได้รับความรู้ ความเป็นอยู่  เรื่องประวัติศาสตร์, ธรรมชาติ และวิถีชุมชนของคนในท้องถิ่น    ในนามของหอพักนักเรียนประจำ ขอแม่พระอัสสัมชัญ

0 comments
IMG_0055

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ภาคฤดูร้อน 2018

ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 หอพัก All Saints Dormitory ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียนประจำ ภาคฤดูร้อน 2018 โดยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและตอนรับนักเรียนประจำเข้าหอพักอย่างเป็นทางการ รวมถึงมีมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานหอพัก, มาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม  ครูดูแลหอพัก, มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน  ครูดูแลหอพัก,   เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อปฐมนิเทศให้นักเรียนประจำทราบถึงภาพรวมของโรงเรียน การดูแลนักเรียน รวมถึงแนวปฏิบัติของการเป็นนักเรียนประจำในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนประจำรวมถึงรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  ซึ่งการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 2018 มีนักเรียนสมัครเข้าเป็นนักเรียนประจำ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6 จำนวน 26 คน หอพักนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

0 comments
DSC_3800

All Saints Dormitory “มอบความรักในวันวาเลนไทน์และวันตรุษจีน”

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 19:00 – 19:30 น. งานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เนื่องในวันวาเลนไทน์และวันตรุษจีน โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ได้มอบหมายให้ มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานหอพักนักเรียนประจำ ให้โอวาทและมอบอั่งเปา แทนความรักและความห่วงใยที่มีให้นักเรียนหอพักประจำ เพื่อปลุกฝังให้รู้ถึงความรัก โดยเฉพาะความรักจากคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนหอพักประจำได้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นระเบียบในชีวิต    

0 comments
IMG_0113

หอพักนักเรียนประจำชาย All Saints Dormitory จัดพิธีเลี้ยงอำลานักเรียนประจำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year.12)

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 18.30 – 20.00 น. งานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดพิธีเลี้ยงอำลาให้กับนักเรียนหอพัก เนื่องในโอกาสจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year.12) ทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นายชาลี ลิ่มประภาส, นายณธรรศ เจนวิทยาธร, นายชยุตรา  ตั้งกิจสงวน และนายภัทรพล  ศิริวัลลภ ซึ่งเป็นนักเรียนหอพักรุ่นที่ 3 ที่จบการศึกษา โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลหอพัก, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน ครูดูแลหอพัก, คณะครู, ผู้ปกครองและนักเรียนประจำหอพัก 37 คน             โอกาสนี้

0 comments
IMG-8644

หอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ทำการซ่อมบำรุงจักรยาน

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 งานหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ได้ทำการซ่อมบำรุงจักรยานยี่ห้อ TREK จำนวน 16 คัน โดยมีนายศุภกฤต ลิขิตสัจจากุล เจ้าของร้านพันท้ายน์ไบค์เป็นช่างซ่อมบำรุง  และ มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลหอพัก,   มาสเตอร์นริศ  ศรีอ่อน ครูดูแลหอพัก เป็นผู้ควบคุมดูแล เพื่อให้นักเรียนหอพักประจำได้ใช้ออกกำลัง ทำกิจกรรมด้วยการปั่นจักรยานร่วมกัน ในโอกาสนี้ ทางหอพักนักเรียนประจำ ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ และภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์   เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นอย่างสูง

0 comments
DSC04052

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ( อาคารหอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory ) ได้ทำประกันภัยกับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 11:00 – 11:30 น. งานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีการทำประกันภัยของตึกอาคารสถานที่หอพักนักเรียนประจำ กับบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด  ซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการอย่างสูงสุด โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, มาสเตอร์วุฒิ  ศรีวรรัชตเมธิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, มาสเตอร์สามชัย คงสมนึก หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3,  มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน / มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม ครูดูแลหอพัก และตัวแทนนักเรียนหอพัก  ได้รับมอบกรมธรรน์ประกันภัย จาก  คุณรณิสร พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขาและฝ่ายการตลาดทั่วไป, คุณธนิต ชูนามะ ผู้จัดการส่วนธุรกิจในเครือลูกค้าตรง  ซึ่งเป็นตัวแทนทางบริษัท การทำประกันภัยให้กับหอพักนักเรียนประจำในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างสุงสุด เพื่อให้ทางหอพักนักเรียนประจำมีความอุ่นใจในการพักอยู่อาศัย  โดยเฉพาะ นักเรียนประจำหอพัก และผู้ปกครองนักเรียนหอพักจะได้มีความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาเป็นนักเรียนประจำหอพัก   ในโอกาสนี้

0 comments
25610117_๑๘๐๑๑๗_0017

ทัศนศึกษานักเรียนหอพักประจำ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติปี 2561

Tuesday 16th January 2018 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ งานหอพักนักเรียนประจำ  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนประจำ โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.สิริโรจน์  วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ รองผู้อำนวยการ, ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้างานหอพัก, ครูดูแลหอพัก, คณะครู,  นักเรียนประจำ 37 คน  โดยได้มอบเงินเป็นค่าอาหาร, ค่าขนม คนละ 300 บาท และได้มอบหมายงานกลุ่มให้กับนักเรียน นำเสนอเป็นผลงานในการไปทัศนศึกษา เพื่อรับรางวัลจากงานหอพัก ทัศนศึกษาในครั้งนี้  ได้จัดไปที่  วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร,ตลาดน้ำดอนหวาย, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ เพื่อกราบไหว้ขอพร ขอศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

0 comments
Feature Image

งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันคริสต์มาสหอพักนักเรียนประจำ ACEP All Saints Dormitory Christmas Night 2017

Monday 18th December 2017 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา หอพักนักเรียนประจำ All Saints Dormitory จัดงาน “ACEP All Saints Dormitory Christmas Night 2017”  เพื่อสร้างบรรยากาศเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระกุมารเจ้าในเทศกาลคริสตสมภพ ในงานได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครองหอพักเข้าร่วม 31 คน และนักเรียนประจำหอพัก 37 คน   โดยในงานมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์  มีการแสดงของนักเรียนหอพัก ทั้งประถม และมัธยม ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้แก่ผู้ปกครอง มีการจับของขวัญให้แก่นักเรียน และมอบโล่รางวัลเรียนดีให้แก่นักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป และนักเรียนที่ทำกิจกรรมเด่นในภาคเรียนที่

0 comments

General Manager

Bro.Pisutr
Name: Bro. Dr. Pisutr Vapiso

Education:

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Leadership, Assumption University
 • Master of Public Administration (M.P.A.), Burapha University
 • Bachelor Degree in Religious Studies, The Pontifical University St. Thomas Aquinas (Angelicum) Rome, Italy
 • Bachelor Degree in Religious Studies, The Catholic University of Louvain, Belgium

Role: Oversee all aspects of the school’s administration, operation and ongoing development.

 

Operations Manager

10. Mr. Teeratat Ketmanee
Name: Mr. Teeratat Ketmanee

Birthplace: Suphanburi, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Education (Physical Education), Chandrakasem Rajabhat University

Assignments:

 • Member of the School Board
 • Student Activities
 • Discipline

Officer

59. Mr. Jirapon Wongpanom

Name: Mr.Jirapon Wongpanom

Birthplace: Bangkok, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

Assignments:

 • All Saints Dormitory Staff
 • Pastoral work

 

Officer

Mr.Naris Srion
Name: Mr. Naris Srion

Birthplace: Sakon Nakhon, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • BBachelor of Arts (Philosophy and Religion), 2017 Saengtham college.

Assignments:

 • Pastoral work
 • All Saints Dormitory Staff

 

Teacher

 

70. Ms. Kunjira Khongsee

Name: Ms. Kunjira Khongsee

Birthplace: Tak, Thailand

Nationality: Thai

Education:

• Bachelor of Education (Social Studies) – Chiang Mai University

SubjectsSocial Studies

The only way to do great work is love what you do.
 

Teacher

 

42. Ms. Supaphaka Song-Ngoen 

Name: Ms. Supaphaka Song-Ngoen

Birthplace: Lampang, Thailand

Nationality: Thai

Education:

• Master of Management and Economics – Kunming University of Science and Technology

• Bachelor of Arts (Chinese Language) – Lampang Rajabhat University

SubjectsChinese Language

 If at first you don’t succeed, try,try,try again. 
 

Teacher

 

Name: Mr. Kantakarn Uttiya

Birthplace: Phayoa, Thailand

Nationality: Thai

Education:

• Master of Arts (Teaching Thai for Foreigners) – Srinakharinwirot University (in progress)

• Bachelor of Education – Srinakharinwirot University

SubjectsThai Language

The past has passed.
 

Teacher

1_Mr. Marcin Kempka
Name: Mr. Marcin Kempka

Birthplace: Katowice, Poland

Nationality: Polish

Education:

 • Bachelor of Science in Professional Studies (Summa Cum Laude), Kaplan University
 • Master of Education (M. Ed.) in Educational Administration, Assumption University

Assignments:

 • Member of the School Board
 • Day to day operations of the school
 • Curriculum and Instructions

Subjects: Mathematics

Teacher


Name: Mr. Nick Janes

Birthplace: Perth, Australia

Nationality: Australian

Education:

 • Bachelor of Education (Primary), University of Notre Dame, Fremantle, Australia

Subjects: English, Mathematics and Science

Do unto others as you’d have them do unto you.

Teacher


Name: Mr. Justin Campisano

Birthplace: Melbourne, Australia

Nationality: Australian

Education:

 • Graduate Diploma of Education (Primary), RMIT University, Australia
 • Bachelor of Management, Major in Marketing, Deakin University, Australia

Subjects: English, Mathematics and Science

Strong people don’t put others down. They lift them up – Michael P. Watson

Teacher


Name: Mr. James Harris

Birthplace: Seoul, South Korea

Nationality: American

Education:

 • Master of Science in Education, Walden University
 • Bachelor of Science (Electrical Engineering), University of California, San Diego

Subjects: English and Mathematics

Happiness is a choice. Choose to be happy and help others along the way.

Teacher


Name: Ms. Jin Hua Liu

Birthplace: China

Nationality: Chinese

Education:

 • Bachelor of Arts (English), Southwest Forestry University

Subjects: Secondary Chinese

The best preparation for tomorrow is doing your best today.

Extra Classes Coordinator

68. Ms. Pawarun Pholcharoen
Name: Ms. Pawarun Chomsiriwat

Birthplace: Samutprakarn, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Exercise and Sports ) – Mahidol University

Extra Classes Coordinator

61. Mr. Narakorn Sirisumran
Name: Mr. Narakorn Sirisumran

Birthplace: Pathumthani, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

Extra Classes Coordinator

Name: Ms. Ratha Supatphol

Nationality: Thai

Education:
• Business Administration – Bangkok University

Duties: Coordinator to assist in communication between Bell, parents
and Assumption School.

 

Extra Classes Coordinator

77. Mr. Kittiwat Aimchai
Name: Mr. Kittiwat Aimchai

Birthplace: Ratchaburi, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

Extra Classes Coordinator

59. Mr. Jirapon Wongpanom
Name: Mr. Jirapon Wongpanom

Birthplace: Srakaew, Thailand

Nationality: Thai

Education:

 • Bachelor of Sports Science ( Football ) – Mahidol University

House Keeper

32.Jantana Loomtong
Name: Jantana Loomtong

House Keeper

47.Samruam Ramparkhom
Name: Samruam Ramparkhom

House Keeper

Miss Jantima Treecha
Name: Jantima Treecha

brochure ACEP A4-1

 

brochure ACEP A4-2

 

 Dormsmall (2)

 Dormsmall (3)

Dormsmall (1)
th ไทย
X