• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

19 Sep

All Saints Dormitory Family Night เนื่องในวันปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory  โดยมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม และมาสเตอร์จตุพร ฝากพืช  ครูดูแลนักเรียนประจำ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ Family Night เพื่อสร้างบรรยากาศการเป็นครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรัก ความอบอุ่นที่มีให้แก่กันและกัน เนื่องในวันปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมครั้งนี้ งานนักเรียนประจำ ได้เชิญ ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ เริ่มด้วยการรับประทานอาหาร พร้อมชมวิดีทัศน์ Presentation กิจกรรมตลอดภาคเรียนที่1 ที่ผ่านมา และในโอกาศพิเศษนี้ ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวอวยพร Happy Birth Day วันคล้ายวันเกิดให้กับนักเรียนที่เกิดในช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน มีจำนวน 23 คน บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น เรียบง่ายและเป็นกันเอง

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ  คณะภราดา, คณะผู้บริหาร, คณะครู, และพนักงานฝ่ายโภชนาการ ที่ได้การจัดเตรียมอาหาร สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้   ขอน้อมนำพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ  นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้โปรดประทานพระพรอันอุดมมาสู่ยังท่านทุกคน

งานนักเรียนประจำ All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

S__21307464
S__21307463
IMG_8016
IMG_8038
IMG_8047
IMG_8045
IMG_8043
IMG_8042
S__21307413
IMG_8040
IMG_8052
IMG_8054
IMG_8056
DSC02683
DSC02684
S__21307437
S__21307433
S__21307431
S__21307428
S__21307425
S__21307422
S__21307445
S__21307447
S__21307444
S__21307443
S__21307441
IMG_8058
IMG_8061
IMG_8066
IMG_8069
IMG_8070
IMG_8071
IMG_8087
IMG_8085
IMG_8083
IMG_8082
IMG_8080
IMG_8079
IMG_8077
IMG_8076
IMG_8075
IMG_8073
IMG_8088
IMG_8089
IMG_8097
IMG_8104
IMG_8105
IMG_8140
IMG_8139
IMG_8146
IMG_8137
IMG_8136
IMG_8147
IMG_8155
IMG_8119
IMG_8114
IMG_8095
DSC02723
IMG_8120
IMG_8101
IMG_8100
DSC02720
DSC02719
DSC02692
DSC02691
IMG_8158
IMG_8177
IMG_8176
IMG_8174
IMG_8164
IMG_8173
IMG_8167
IMG_8161
IMG_8162
IMG_8171
th ไทย
X