• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

23 Dec

All Saints Dormitory “Christmas Night 2018″

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา งานนักเรียนประจำ จัดงาน All Saints Dormitory “Christmas Night 2018″  เพื่อสร้างบรรยากาศเตรียมต้อนรับการเสด็จมาของพระกุมารเจ้าในเทศกาลคริสตสมภพ ในงานได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนประจำเข้าร่วม 30 คน และนักเรียนประจำ 54 คน  

โดยในงานมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์  มีการแสดงของนักเรียน 4 ชุด โดยแบ่งเป็นการแสดงออกเป็นดังนี้ ชุด Y.4-6 , ชุด Y.7-8 , ชุด Y.9 และ ชุด Y.10 – 12  ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้แก่ผู้ปกครอง และแขกที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งมีการจับของขวัญให้แก่นักเรียน ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัลเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่คณะครูที่ดูแลนักเรียนประจำ คุณครูที่สอนการบ้าน สอนพิเศษทั้งไทยและต่างชาติรวม   แม่บ้านซักรีด แม่บ้านทำความสะอาด และพนักงานโภชนาการ ที่ดูแลเรื่องอาหาร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ได้ช่วยงานนักเรียนประจำตลอด 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นได้มีตัวแทนนักเรียน นายปุญญพัฒน์ เอี่ยมบาง ประธานนักเรียนประจำรุ่น ที่ 3 ได้กล่าวขอบคุณคณะภราดา คณะครูผู้ดูแล ครูสอนพิเศษ ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมา และตัวแทนผู้ปกครอง แม่ใหญ่วันดี ยังคง ได้กล่าวขอบคุณคณะภราดา คณะครู และงานนักเรียนประจำ ที่ได้ดูแล และอบรมสั่งนักเรียนได้เป็นอย่างดี

     ทั้งนี้งานนักเรียนประจำ ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ   ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับนักเรียนประจำ  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม ปัจจัยและของรางวัลอีกมากมาย

   ในนามงานนักเรียนประจำ ใคร่วอนขอพระพรจากพระกุมารเจ้า ที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ได้อำนวยอวยพรแก่คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและใจ มีชีวิตราบรื่น มั่งคงในภาระหน้าที่ รวมทั้งการงาน และกิจการเจริญรุ่งเรือง  สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2562

   งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

IMG_4664
IMG_4691
IMG_4690
IMG_4689
IMG_4688
IMG_4687
IMG_4686
IMG_4685
IMG_4684
IMG_4683
IMG_4680
IMG_4682
IMG_4679
IMG_4678
IMG_4677
IMG_4675
IMG_4673
IMG_4667
IMG_4557
IMG_4556
IMG_4554
IMG_4553
IMG_4551
IMG_4548
IMG_4545
IMG_4541
IMG_4538
IMG_4535
IMG_4533
IMG_4532
IMG_4530
IMG_4527
IMG_4526
IMG_4524
IMG_4523
IMG_4521
IMG_4518
IMG_4512
IMG_4510
IMG_4509
IMG_4508
IMG_4498
IMG_4500
IMG_4496
IMG_4492
IMG_4491
IMG_4490
IMG_4489
IMG_4488
IMG_4487
IMG_4486
IMG_4484
IMG_4483
IMG_4482
IMG_4481
IMG_4480
IMG_4479
IMG_4477
IMG_4476
IMG_4475
IMG_4474
IMG_4473
IMG_4472
IMG_4470
IMG_4468
IMG_4466
IMG_4465
IMG_4464
IMG_4463
IMG_4462
IMG_4461
IMG_4460
IMG_4459
IMG_4458
IMG_4457
IMG_4455
IMG_4454
IMG_4453
IMG_4451
IMG_4450
IMG_4448
IMG_4447
IMG_4445
IMG_4444
IMG_4442
IMG_4441
IMG_4440
IMG_4438
IMG_4437
IMG_4436
IMG_4435
IMG_4434
IMG_4433
IMG_4431
IMG_4429
IMG_4430
IMG_4428
IMG_4426
IMG_4424
IMG_4423

th ไทย
X