• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

All Saints Dormitory ได้จัดพิธีเลี้ยงอำลานักเรียนประจำ Year.12 รุ่นที่ 4 และ Family Night ปิดปีการศึกษา 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมFamily Night ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 และพิธีเลี้ยงอำลาให้กับนักเรียนประจำ Year 12 ในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   พร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 5 คน ที่ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ ได้แก่

  1. นายเชิงชาย ธุรวณิชรุ่งเรือง       (ไอซ์)
  2. นายธนบดินทร์ ตั้งตรงจิตร              (อิกคิว)
  3. นายธนชาติ ฉิว                           (บอส)
  4. นายเอกกร รุ่งวรโศภิต              (ไฟค)
  5. นายโจเชฟ ดิแองเจโล               (โจเชฟ)

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ และแม่ใหญ่วันดี ยังคง มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน Year 12 ที่สำเร็จการศึกษา และเลี้ยงอาหารนักเรียนประจำโอกาสวันเกิดของนายสิทธินนท์  ยังคง โดยรองผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาท แสดงความยินดีโดยการมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา หลังจากนั้นนักเรียนทั้ง 5 คน ได้กล่าวขอบคุณคณะภราดา ครู ผู้ปกครอง  และรุ่นน้อง

ในนามงานนักเรียนประจำ ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, คณะผู้บริหาร, คณะครู, ผู้ปกครอง, นักเรียนประจำ, และพนักงานฝ่ายโภชนาการ ที่ได้การจัดเตรียมอาหาร สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้ ขอพระพรพระเยซูเจ้า แม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และนักบุญทั้งหลาย ได้โปรดประทานพระพรและอวยพรมายังท่านทั้งหลาย ในโอกาสนี้ด้วย

งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

อำลาพี่ Y12_HP_๒๐๐๒๒๑_0094
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0001
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0024
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0028
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0035
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0039
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0043
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0044
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0047
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0050
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0054
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0064
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0069
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0072
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0086
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0094
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0098
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0105
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0109
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0110
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0111
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0116
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0121
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0122
อำลาพี่ ม.6 หอพัก 200220_๒๐๐๒๒๑_0125
อำลาพี่ Y12_HP_๒๐๐๒๒๑_0057
อำลาพี่ Y12_HP_๒๐๐๒๒๑_0058
อำลาพี่ Y12_HP_๒๐๐๒๒๑_0059
อำลาพี่ Y12_HP_๒๐๐๒๒๑_0077
อำลาพี่ Y12_HP_๒๐๐๒๒๑_0087
th ไทย
X