• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

09 Jul

All saints Dormitory ให้การตอนรับผู้ปกครองและอำลานักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 งานนักเรียนประจำได้จัดกิจกรรมอำลานักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม

โดย Mr. Vo Nguyen Lien Thanh ได้มาใช้ชีวิต ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและการเป็นนักเรียนประจำ ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนคนแรกของหอพัก  

ได้รับการตอนรับจาก ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ, มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน, มิสสิริพร ศรีสมวงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ, มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน และมาสเตอร์จิรพนธ์  วงศ์พนม ครูดูแลนักเรียนประจำ โอกาสนี้ผู้ปกครองของนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนามได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองที่มาเยี่ยมชมและให้ความสนใจโรงเรียนและหอพัก ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนจากประเทศเวียดนามให้ความสนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้มีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมให้นักเรียนประจำได้กล่าวอำลาและมอบของที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับประเทศเวียดนาม บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย 

 งานนักเรียนประจำวอนขอพระพรจากพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ได้อำนวยพระพรให้ผู้ปกครองและนักเรียนแลกเปลี่ยนเดินทางกลับประเทศเวียดนามโดยสวัสดิภาพ

 งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

IMG_1682
IMG_1676
IMG_1673
IMG_1667
IMG_1666
IMG_1664
IMG_1660
IMG_1656
IMG_1650
IMG_1644
IMG_1641
IMG_1639
IMG_1636
IMG_1633
IMG_1738
IMG_1734
IMG_1733
IMG_1729
IMG_1728
IMG_1725
IMG_1719
IMG_1713
IMG_1706
IMG_1703
IMG_1701
IMG_1691
IMG_1688
IMG_1687
IMG_1686
S__2580506
S__2580505
S__2580504
S__42311752
S__42311753
S__42311751
S__41533512-600×440
S__2580534
S__2580510
S__2580509
S__2580508
S__2580507
S__2531381
S__2531382
S__2531378
th ไทย
X