• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

08 Jan

All Saints Dormitory กิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนพันท้ายนรสิงห์ 2019

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory   โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนบริเวณโดยรอบหอพัก โดยมี ภราดา ศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อม มาสเตอร์นริศ ศรีอ่อน, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม  ครูดูแลนักเรียนประจำ, มิสปารดา ตันเจริญ,    พนักงาน และนักเรียนประจำ 49 คน  กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการได้มอบคำอวยพร เนื่องในโอกาศวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่ชุมชนพันท้ายนรสิงห์    มีการมอบกระเช้าของขวัญให้กับชุมชน จำนวน 22 ครัวเรือน, ตุ๊กตา, โต๊ะทำการบ้าน, ขนม, ผ้าห่ม, หมอน และรองเท้าให้กับเด็กๆ  จากนั้นนักเรียนประจำได้ขับร้องบทเพลง “สวัสดีปีใหม่” เพื่อมอบความสุขให้กับชุมชน ช่วงท้ายกิจกรรมได้มีตัวแทนชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน วรรณา ช้างพลาย กล่าวขอบคุณและอวยพรให้กับนักเรียนประจำในวันเด็กที่จะมาถึง    บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุข และรอยยิ้ม

   กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาขององค์พระกุมารเจ้า ในเทศกาลคริสต์มาส

2.เพื่อเสริมสร้างจิตตารมย์คริสต์มาส คือ มอบความรักและแบ่งปันแก่ผู้อื่น

3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนประจำ ผู้ปกครอง และครูดูแลนักเรียนประจำ

4.เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนโดยรอบ All Saints Dormitory

ทั้งนี้งานนักเรียนประจำ ขอขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ   ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ  ภราดาศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ที่ได้กิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนให้กับนักเรียนประจำ  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนบริจาคสิ่งของกิจกรรมในครั้งนี้   

   ในนามงานนักเรียนประจำ ใคร่วอนขอพระพรจากพระกุมารเจ้า ที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ได้อำนวยอวยพรแก่คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง พนักงาน นักเรียน และชุมชนพันท้ายนรสิงห์ ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและใจ มีชีวิตราบรื่น มั่งคงในภาระหน้าที่ รวมทั้งการงาน และกิจการเจริญรุ่งเรือง  สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2562

   งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

IMG_5016
IMG_5017
IMG_5024
IMG_4829
IMG_4839
IMG_4844
IMG_4847
IMG_4848
IMG_4849
IMG_4855
IMG_4861
IMG_4868
IMG_4870
IMG_4877
IMG_4878
IMG_4880
IMG_4892
IMG_4895
IMG_4899
IMG_4901
IMG_4902
IMG_4903
IMG_4907
IMG_4912
IMG_4920
IMG_4923
IMG_4929
IMG_4933
IMG_4938
IMG_4939
IMG_4945
IMG_4950
IMG_4957
IMG_4958
IMG_4961
IMG_4965
IMG_4972
IMG_4974
IMG_4978
IMG_4982
IMG_4984
IMG_4985
IMG_4986
IMG_4989
IMG_4990
IMG_4993
IMG_4997
IMG_4999
IMG_5001
IMG_5004
IMG_5008
S__4620326
S__4620325
S__4620336
S__4620335
S__4620334
S__4620333
S__4620332
S__4620331
S__4620330
S__4620329
S__4620328
S__4620327
th ไทย
X