• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

All Saints Dormitory กิจกรรมจิตอาสาและการเล่นโบโลน้ำในวันหยุดของนักเรียนประจำ

ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้นำนักเรียนที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาว 3 วัน ทำกิจกรรมจิตอาสารอบอาคารหอพัก All Saints Dormitory และการเล่นโบโลน้ำเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องชาวหอพัก รวมถึงใช้เวลาว่างวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาให้กับนักเรียนประจำ

งานนักเรียนประจำ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามาถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

บรรยากาศการเล่นโบโลน้ำเชื่อมความสัมพันธ์

S__9543686
S__9543699
S__9543700
S__9543701
S__9543702
S__9543703
S__9543704
S__9543705
S__9543706
S__9543707
S__9543708
S__9543687
S__9543688
S__9543689
S__9543691
S__9543692
S__9543693
S__9543694
S__9543695
S__9543696
S__9543697
S__9543698

บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสารอบอาคารหอพัก

Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0020
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0021
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0022
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0023
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0008
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0009
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0010
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0011
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0013
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0015
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0016
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0018
Common work​ & Exercise_๑๙๐๕๒๑_0019

 

 

 

th ไทย
X