• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

09 Jan

All Saints Dormitory กิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนโดยรอบหอพัก 2020

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563  งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory   โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนบริเวณโดยรอบหอพัก โดย ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดา ศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้างานนักเรียนประจำ พร้อมคณะดูครูดูแลนักเรียนประจำและนักเรียนประจำ กิจกรรมในครั้งนี้ คณะภราดาได้มอบคำอวยพร เนื่องในโอกาศวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่ชุมชนพันท้ายนรสิงห์ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญให้กับชุมชน จำนวน 20 ครัวเรือน, ตุ๊กตา และโต๊ะทำการบ้านจากนั้นนักเรียนประจำได้ขับร้องบทเพลง “สวัสดีปีใหม่” เพื่อมอบความสุขให้กับชุมชน ช่วงท้ายกิจกรรมได้มีตัวแทนชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน วรรณา ช้างพลาย กล่าวขอบคุณและอวยพรให้กับนักเรียนประจำในวันเด็กที่จะมาถึง    บรรยากาศเป็นไปอบอุ่น

ทั้งนี้งานนักเรียนประจำ ขอขอบพระคุณ ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ   ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดาศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ ที่ได้กิจกรรมจิตอาสาสร้างสัมพันธ์ชุมชนให้กับนักเรียนประจำ  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนบริจาคสิ่งของในกิจกรรมครั้งนี้

   ในนามงานนักเรียนประจำ ใคร่วอนขอพระพรจากพระกุมารเจ้า ที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ได้อำนวยอวยพรแก่คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง พนักงาน นักเรียน และชุมชนพันท้ายนรสิงห์ ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและใจ มีชีวิตราบรื่น มั่งคงในภาระหน้าที่ รวมทั้งการงาน และกิจการเจริญรุ่งเรือง  สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2563

   งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

20200108_๒๐๐๑๐๙_0037
20200108_๒๐๐๑๐๙_0011
S__7569476
S__7569475
S__7569473
S__7569472
S__7569471
S__7569469
S__7569468
S__7569467
S__7569465
S__7569464
S__7569462
S__7569461
S__7569458
S__7569457
S__7569456
S__7569455
S__7569454
S__7569453
S__7569450
S__7569447
S__7569445
S__7569444
S__7569442
S__7569440
S__7569439
S__7569435
S__7569432
S__7569431
S__7569437
S__7569429
20200108_๒๐๐๑๐๙_0111
20200108_๒๐๐๑๐๙_0110
20200108_๒๐๐๑๐๙_0105
20200108_๒๐๐๑๐๙_0101
20200108_๒๐๐๑๐๙_0096
20200108_๒๐๐๑๐๙_0095
20200108_๒๐๐๑๐๙_0090
20200108_๒๐๐๑๐๙_0082
20200108_๒๐๐๑๐๙_0077
20200108_๒๐๐๑๐๙_0071
20200108_๒๐๐๑๐๙_0063
20200108_๒๐๐๑๐๙_0062
20200108_๒๐๐๑๐๙_0055
20200108_๒๐๐๑๐๙_0051
20200108_๒๐๐๑๐๙_0038
20200108_๒๐๐๑๐๙_0033
20200108_๒๐๐๑๐๙_0032
20200108_๒๐๐๑๐๙_0026
20200108_๒๐๐๑๐๙_0024
20200108_๒๐๐๑๐๙_0019
20200108_๒๐๐๑๐๙_0002

th ไทย
X