• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

After school (Art & Craft) Y.2

วันจันทร์ที่ 2 เดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เรียกว่า “เด็กปากกว้าง” โดยนักเรียนหญิงจะได้รับการ์ตูนเด็กผู้หญิง นักเรียนชายจะได้รับการ์ตูนเด็กผู้ชาย และทุกคนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของตนเอง เพื่อตกแต่งชิ้นงานของตนเองได้อย่างอิสระ

นักเรียนจึงมีความสุข และสนุกกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเองอย่างมาก เมื่อทุกคนทำชิ้นงานเสร็จ ทุกคนช่วยกันจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดี  

เขียนข่าวโดย มิสวนิดา สังข์สิงห์

IMG-9443
IMG-9430
IMG-9432
IMG-9433
IMG-9434
IMG-9436
IMG-9437
IMG-9438
IMG-9439
IMG-9440
IMG-9441
IMG-9442
th ไทย
X