• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP SOCCER ACADEMY 2/2018 (สัปดาห์แรก)

November 2, 2018

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ACEP SOCCER ACADEMY ขึ้น ซึ่งได้จัดให้มีการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 17.00 น. ซึ่งในการฝึกซ้อมได้จัดให้มีผู้ฝึกสอนจำนวน 7 ท่าน โดยเป็นอดีตสต๊าฟโค้ชทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และโค้ชมืออาชีพ ระดับ AFC B – Licence, AFC C – Licence ดังนี้ มาสเตอร์นรากร ศิริสำราญ, มาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์, มาสเตอร์ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ, มาสเตอร์จิรพนธ์ วงศ์พนม, มาสเตอร์กิตติวัฒน์ เอี่ยมชัย, มาสเตอร์วราวุฒิ แก้วช่วย และมาสเตอร์วีรภัทร บุญกอบ  เพื่อช่วยดูแลนักกีฬาฟุตบอล ACEP Soccer Academy ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักกีฬาในด้านทักษะฟุตบอลเพื่อไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและทีมชาติในอนาคต และเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในรายการต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล รวมถึงพบปะกลุ่มเพื่อนใหม่ สร้างความสนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการ ACEP SOCCER ACADEMY ในครั้งนี้ได้วางแผนการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านพื้นฐานฟุตบอลให้กับเด็กๆเป็นหลัก และจะทำการแบ่งระดับในการฝึกซ้อมที่ชัดเจน ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายให้กับนักกีฬาด้วยการพานักกีฬาเข้าไปใช้ศูนย์ ACEP Recreation & Fitness Centre

ทั้งนี้ต้องขอขอคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาดร.พิสูตร  วาปีโส ภราดาศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ และมาสเตอร์ธีรทัศน์  เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการ ที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกีฬาฟุตบอลมาโดยตลอด

 

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายการเงิน อาคารทรินิตี้

Brochure-A4-2-2018

DSC_3433
DSC_3445
DSC_3450
DSC_3457
DSC_3461
DSC_3466
DSC_3472
DSC_3474
DSC_3485
DSC_3495
DSC_3496
DSC_3498
DSC_3500
DSC_3506
DSC_3509
DSC_3518
DSC_3521
DSC_3523
DSC_3525
DSC_3526
DSC_3530
DSC_3532
DSC_3545
DSC_3549
DSC_3303
DSC_3305
DSC_3310
DSC_3312
DSC_3313
DSC_3314
DSC_3317
DSC_3320
DSC_3322
DSC_3324
DSC_3328
DSC_3332
DSC_3340
DSC_3342
DSC_3347
DSC_3351
DSC_3352
DSC_3363
DSC_3365
DSC_3371
DSC_3372
DSC_3379
DSC_3381
DSC_3389
DSC_3390
DSC_3391
DSC_3392
DSC_3396
DSC_3404
DSC_3408
DSC_3412
DSC_3413
DSC_3423
DSC_3424
DSC_3428
DSC_3430
DSC_3432
th ไทย
X