• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP SOCCER ACADEMY – ประกาศรายชื่อนักเตะ 3 รุ่น ลุยศึก ACEP Football Invitation 2019

ACEP SOCCER ACADEMY ประกาศรายชื่อผู้เล่นทั้ง 3 รุ่น ออกมาแล้ว  เพื่อลุยศึก ACEP Football Invitation 2019  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 นี้ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล U – 9  >>> Click  

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล U – 11  >>> Click  

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล U – 13  >>> Click 

สำหรับนักฟุตบอลที่มีรายชื่อ ขอให้มารายงานตัวและเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.3o น. เป็นต้นไป และนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย ได้แก่ รูปถ่ายนักเรียน 1 รูป, บัตรประชาชนตัวจริง, สำเนาบัตรประชาชน มาในวันรายงานตัวด้วย

th ไทย
X