• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP SOCCER ACADEMY ประกาศรายชื่อนักเตะ ลุยศึก ACEP Football Invitation 2019

ACEP SOCCER ACADEMY ประกาศรายชื่อผู้เล่นทั้ง 4 รุ่น เพื่อลุยศึก ACEP Football Invitation 2019 #4  ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2562 นี้ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล U – 10  >>> Click  

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล U – 12  >>> Click  

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล U – 15  >>> Click 

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอล U – 18  >>> Click 

สำหรับนักฟุตบอลที่มีรายชื่อ ขอให้มารายงานตัวและเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย ได้แก่ รูปถ่ายนักเรียน 1 รูป, สำเนาบัตรประชาชน มาในวันรายงานตัวด้วย

th ไทย
X