• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP Rally 2019

ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย คุณอรรถพล เสือคำรณนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรมการแข่งขัน ACEP Rally 2019  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครูและโรงเรียน รวมทั้งนำรายได้ที่ได้จากการแข่งขันไปส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยขบวนรถออกจากจุดสตาร์ท

สำหรับการจัดแข่งขันแรลลี่การกุศลในครั้งนี้จัดแบบประเภทท่องเที่ยวครอบครัว มีการเล่นเกมส์ ตามTC ทั้ง3จุด ได้แก่

TC1  สถานที่ ปั้มน้ำมัน ปตท.วังมะนาว

TC2  สถานที่ วังบ้านปืน

TC3  สถานที่ SWISS SHEEP FARM

โดยใช้เส้นทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ – หัวหิน พักแรม 1 คืน ที่โรงแรม AVNI RESORT HUE HIN หัวหิน ซึ่งการจัดในครั้งนี้เน้นความสนุกสนานสามัคคีกันในครอบครัวเป็นหลัก โดยมีทีมที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 71 ทีม

DSC_5391
DSC_5397
DSC_5399
DSC_5403
DSC_5404
DSC_5405
DSC_5408
DSC_5412
DSC_5419
DSC_5422
DSC_5423
DSC_5426
DSC_5443
DSC_5448
DSC_5450
DSC_5451
DSC_5452
DSC_5455
DSC_5454
DSC_5460
DSC_5461
DSC_5470
DSC_5471
DSC_5474
DSC_5476
DSC_5478
DSC_5480
DSC_5482
DSC_5486
DSC_5490
DSC_5491
DSC_5493
DSC_5495
DSC_5496
DSC_5499
DSC_5500
DSC_5501
DSC_5503
DSC_5505
DSC_5511
DSC_5520
DSC_5519
DSC_5524
DSC_5527
DSC_5530
DSC_5532
DSC_5535
DSC_5536
DSC_5539
DSC_5543
DSC_5545
DSC_5553
DSC_5554
DSC_5556
DSC_5558
DSC_5563
DSC_5564
DSC_5566
DSC_5572
DSC_5573
DSC_5574
DSC_5575
DSC_5578
DSC_5580
DSC_5581
DSC_5582
DSC_5584
DSC_5585
DSC_5588
DSC_5590
DSC_5591
DSC_5593
DSC_5596
DSC_5597
DSC_5600
DSC_5603
DSC_5360
DSC_5376
DSC_5377
DSC_5378
DSC_5381
DSC_5385
DSC_5606
DSC_5609
DSC_5610
DSC_5612
DSC_5615
DSC_5616
DSC_5619
DSC_5620
DSC_5621
DSC_5623
DSC_5624
DSC_5626
DSC_5627
DSC_5629
DSC_5632
DSC_5636
DSC_5640
DSC_5643
DSC_5644
DSC_5645
DSC_5647
DSC_5649
DSC_5650
DSC_5652
DSC_5655
DSC_5656
DSC_5659
DSC_5661
DSC_5663
DSC_5670
DSC_5677
DSC_5678
DSC_5681
DSC_5683
DSC_5684
DSC_5686
DSC_5688
DSC_5690
DSC_5691
DSC_5693
DSC_5694
DSC_5696
DSC_5698
DSC_5701
DSC_5702
DSC_5707
DSC_5708
DSC_5712
DSC_5713
DSC_5717
DSC_5720
DSC_5721
DSC_5672
DSC_5674
DSC_5675
DSC_5676
DSC_5731
DSC_5734
DSC_5737
DSC_5740
DSC_5741
DSC_5742
DSC_5743
DSC_5744
DSC_5747
DSC_5748
DSC_5750
DSC_5756
DSC_5758
DSC_5760
DSC_5761
DSC_5762
DSC_5765
DSC_5766
DSC_5768
DSC_5769
DSC_5771
DSC_5772
DSC_5773
DSC_5774
DSC_5776
DSC_5777
DSC_5779
DSC_5782
DSC_5785
DSC_5788
DSC_5791
DSC_5794
DSC_5798
DSC_5804
DSC_5805
DSC_5807
DSC_5808
DSC_5810
DSC_5811
DSC_5817
DSC_5819
DSC_5821
DSC_5824
DSC_5826
DSC06677
DSC06675
DSC06670
DSC06669
DSC06662
DSC06660
DSC06659
DSC06657
DSC06654
DSC06653
DSC06651
DSC06650
DSC06647
DSC06644
DSC06639
DSC06638
DSC06631
DSC06628
DSC06627
DSC06626
DSC06625
DSC06621
DSC06620
DSC06619
DSC06618
DSC06617
DSC06615
DSC06616
DSC06614
DSC06613
DSC06612
DSC06611
DSC06610
DSC06609
DSC06608
DSC06602
DSC06600
DSC06598
DSC06597
DSC06596
DSC06595
DSC06594
DSC06592
DSC06591
DSC06590
DSC06582
DSC04660
DSC04659
DSC04658
DSC04653
DSC04646
DSC04639
DSC04638
DSC04637
DSC04636
DSC04622
DSC04621
DSC04618
DSC04619
DSC04613
DSC_6177
DSC_6179
DSC04588
DSC_6168
DSC_6167
DSC_6166
DSC_6163
DSC_6162
DSC_6161
DSC_6154
DSC_6153
DSC_6152
DSC_6150
DSC_6147
DSC_6146
DSC_6145
DSC_6144
DSC_6143
DSC_6141
DSC_6137
DSC_6136
DSC_6135
DSC_6134
DSC_6133
DSC_6131
DSC_6130
DSC_6129
DSC_6128
DSC_6127
DSC_6125
DSC_6121
DSC_6120
DSC_6117
DSC_6113
DSC_6095
DSC_6091
DSC_6089
DSC_6087
DSC_6086
DSC_6083
th ไทย
X