• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP Rally 2017

Monday 6th November 2017

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ นำโดย คุณพิษณุ ลีละถาวรปัญญา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดกิจกรรมการแข่งขัน ACEP Rally 2017  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครูและโรงเรียน รวมทั้งนำรายได้ที่ได้จากการแข่งขันไปส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยขบวนรถออกจากจุดสตาร์ท

สำหรับการจัดแข่งขันแรลลี่การกุศลในครั้งนี้จัดแบบประเภทท่องเที่ยวครอบครัว มีการเล่นเกมส์ หาRC ตามจุดต่างๆ โดยใช้เส้นทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ – เขาใหญ่ พักแรม 1 คืน ที่โรงแรม Rancho Charnvee Resort and Country Club อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดในครั้งนี้เน้นความสนุกสนานสามัคคีกันในครอบครัวเป็นหลัก โดยมีทีมที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 61 ทีม

DSC_0010
DSC_0012
DSC_0021
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0030
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0044
DSC_0053
DSC_0057
DSC_0060
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0088
DSC_0090
DSC_0091
DSC_0094
DSC_0098
DSC_0128
DSC_1643
DSC_1647
DSC_1650
DSC_1652
DSC_1653
DSC_1654
DSC_1655
DSC_1660
DSC_1663
DSC_1665
DSC_1667
DSC_1670
DSC_1673
DSC_1676
DSC_1677
DSC_1680
DSC_1684
DSC_1690
DSC_1696
DSC_1697
DSC_1698
DSC_1699
DSC_1700
DSC_1704
DSC_1705
DSC_1707
DSC_1710
DSC_1713
DSC_1717
DSC_1719
DSC_1724
DSC_1726
DSC_1730
DSC_1731
DSC_1734
DSC_1738
DSC_1747
DSC_1753
DSC_1754
DSC_1766
DSC_1778
DSC_1793
DSC_1794
DSC_1815
DSC_1816
DSC_1822
DSC_1825
DSC_1826
DSC_1827
DSC_1828
DSC_1830
DSC_1831
DSC_1834
DSC_1835
DSC_1836
DSC_1841
DSC_1843
DSC_1856
DSC_1857
DSC_1876
DSC_1878
DSC_1881
DSC_1895
DSC_1898
DSC_1902
DSC_1906
DSC_1911
DSC_1916
DSC_1925
DSC_1931
DSC_1933
DSC_1935
DSC_1941
DSC_1949
DSC_1958
DSC_1962
DSC_1969
DSC_1970
DSC_1975
DSC_1980
DSC_1993
DSC_1999
DSC_2002
DSC_2008
th ไทย
X