• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP MUSIC ACADEMY SUMMER COURSE 2019

งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ACEP MUSIC ACADEMY SUMMER COURSE 2019 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 11 เมษายน 2562 (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี) เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ อาคาร Trinity ชั้น 2 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 30 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านทักษะการเล่นดนตรีเพื่อไปสู่การเป็นนักดนตรีอาชีพในอนาคต เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกทักษะทางด้านดนตรี รวมถึงพบปะกลุ่มเพื่อนใหม่ สร้างความสนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

56178681_562325084289504_7323922342176882688_n
56209430_562324994289513_6074899565637533696_n
56209509_562324720956207_2252606052061151232_n
56213674_562325190956160_5210213415049494528_n
56252841_562324670956212_4492980823242309632_n
56356627_562324950956184_3838860967668613120_n
56363543_562324827622863_8405491357526786048_n
56400379_562325137622832_8753129974719840256_n
56466360_562324770956202_5353273303890919424_n
56549547_562324897622856_90696536626823168_n
th ไทย
X