• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง

เมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  มิสวรัณยา พัฒนะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้นำเด็กหญิงปิยธิดา  ธนานุภัทร นักเรียนระดับชั้น Y.๓/๕ เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการแข่งขันการท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.๑ – ๓ ในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ๒๕๖๒ การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง  ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ผลการแข่งขันปรากฏว่า     เด็กหญิงปิยธิดา  ธนานุภัทร นักเรียนระดับชั้น Y.๓/๕ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันในครั้งนี้

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีและชื่มชมความสามารถของนักเรียน และความขยันหมั่นเพียรในการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันมาโดยตลอด

IMG_7977
IMG_7982
IMG_8011
IMG_8018
IMG_8037
IMG_8258

 

th ไทย
X