• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP เตรียมความพร้อม สำหรับการแข่งขัน “กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6″

   ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ทำความสะอาดสนามกีฬา บริเวณสนามอารีน่า โดยเจ้าหน้าที่งานกีฬาได้ร่วมมือกันทำความสะอาดพื้นสนามกีฬาและอัฒจันทร์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2562 – วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

S__26959999
S__26960000
S__26960001
S__26960002
S__26960003
S__26960004
S__26960005
S__26960006
S__26960007
th ไทย
X