• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP คว้าเหรียญทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ๒๕๖๒ ระดับภูมิภาค ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ได้ส่งนักเรียนจำนวน 1 คน เข้าร่วมแข่งขันในรายการ “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้นประถมศึกษา” ซึ่งผลการแข่งขัน เด็กชายธัญศิษฐ์ เบญจธัญจวัฒน์ นักเรียนระดับชั้น Y.5/1 ครูผู้ฝึกซ้อม มิสสุภธีรา ค่อยประเสริฐ ได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

20190217_080922_resized
20190217_091954_resized

 

th ไทย
X