• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP คว้าเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ACEP คว้าเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – ป.6” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561สังกัดเขต เขตพื้นที่ สพป.สมุทรสาคร ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

 

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธัญศิษฐ์ เบญจธัญจวัฒน์ นักเรียนระดับชั้น Y.5/1 ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในครั้งนี้

ฝึกซ้อมโดย มิสสุภธีรา ค่อยประเสริฐ

2018112113545900
1542768044186
1542768046667
1542768047957
th ไทย
X