• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ACEP คว้ารางวัลจากการแข่งขัน  “เล่านิทาน” งาน 133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ “Active Play Active Learning”

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงาน 133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ “Active Play Active Learning” ในรายการแข่งขันประเภททีมเล่านิทาน (ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย)”  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ  ผลปรากฏว่า โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมด้วยโล่รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่แข่งขันครั้งนี้ ได้แก่

  1 เด็กหญิงรัตนประภา   พึ่งพระรัตนตรัย  ID 971 ชั้น Year 4/6   

  2 เด็กหญิงสิตาทิพย์      เลิศนิมิตกุล       ID 962 ชั้น Year 4/6  

  3 เด็กหญิงธัญรัศม์        วีรวัฒนาสิริกุล    ID 946 ชั้น Year 4/6 

  4 เด็กชายภัทรพล         ชวลิตานนท์       ID 1023 ชั้น Year 4/6   

ฝึกซ้อมโดย มิสรัตนา   มรพงษ์  และมิสกนกกานต์   ชูคันชั่ง

ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

1543375754622
1543375818187
1543375861605
1543375885215
1543375934774
1543375773824
1543375834508
1543375826929

 

th ไทย
X