• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

4th Commencement Ceremony

เมื่อเสาร์ที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่น(Commencement Ceremony) และปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน Year 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาจำนวน 51 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์ลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน มาประกอบวจนพิธีกรรม พร้อมด้วยคณะภราดา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู ท่านผู้ปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน และลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมในพิธี ภายในพิธีมีการมอบโล่และเกียรติบัตรด้านวิชาการและกิจกรรม ประกอบด้วย

1. โล่รางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 1 คน คือนางสาวพัชราภา กุฎีศรี ID.1021 Year 12/1
เกณฑ์พิจารณา คือ ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกภาคเรียน ไม่เคยติด 0 วิชาใด และผ่านกิจกกรมพัฒนาผู้เรียน
2. เกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประกอบด้วย
-รางวัล Diploma จำนวน 16 คน
เกณฑ์พิจารณา คือได้รางวัลเกียรตินิยม Certificate อันดับที่ 1- 3 จำนวน 3 ปีติดต่อกัน
-รางวัลเกียรตินิยม Certificate จำนวน 11 คน
เกณฑ์พิจารณา เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 4.00
เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.75 – 3.99
เกียรตินิยมอันดับ 3 เกรดเฉลี่ย 3.50 – 3.74
-รางวัลยอดเยี่ยมรายวิชา
เกณฑ์พิจารณา คือ ได้คะแนนสูงสุดตลอดปีการศึกษา และไม่ตำ่กว่า 90 %
ได้แก่ วิชาภาษาไทย จำนวน 9 คน วิชาสังคมศึกษา จำนวน 22 คน
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 คน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 คน
วิชาฟิสิกส์ จำนวน 7 คน วิชาเคมี จำนวน 2 คน
วิชาชีววิทยา จำนวน 4 คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน
วิชาภาษาจีน จำนวน 2 คน
3. โล่รางวัลกิจกรรมดีเด่น จำนวน 1 คน คือ นายกิตติพงศ์ จัตตุพรพงศ์ ID.1037 Year 12/3
เกณฑ์พิจารณา คือ เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี อุทิศตน ช่วยเหลืองานและกิจกรรมของโรงเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา
4. เกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมเด่น จำนวน 51 คน
เกณฑ์พิจารณา คือ เป็นนักเรียนที่มี อุทิศตน ช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
5. โล่รางวัลผลคะแนน SAT ดีเด่น (เพิ่มเติม) จำนวน 5 คน
เกณฑ์พิจารณา คือ มีผลการสอบ SAT ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป อย่างน้อย 1 รายวิชา
คือ 1. นางสาวพัชราภา กุฎีศรี ID.1021 Year 12/1
SAT ( Mathematics ) 740 คะแนน
2. นายชยานันท์ อัศวาดิสยางกูร ID.267 Year 12/2
SAT ( Mathematics ) 710 คะแนน
3. นายเอกวิชย์ สุทธิพรเจริญ ID.287 Year 12/2
SAT ( Mathematics ) 700 คะแนน SAT Subject Test ( Math Level 2 ) 700 คะแนน
4. นางสาวภัทรธิดา หาญศิริพงษ์สกุล ID.865 Year 12/2
SAT ( Mathematics ) 700 คะแนน
5. นางสาวภัทรวดี ยูฮง ID.1066 Year 12/3
SAT ( Mathematics ) 740 คะแนน

หลังจากนั้นฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธี “พิธ๊บายศรีสู่ขวัญ” ให้กับนักเรียน year 12 ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน เพื่อเป็นการเรียกขวัญ และอวยพรให้นำมาซึ่งความสำเร็จ ตามประเพณีของไทยโบราณ โดยคุณพ่อวุฒิไกร ได้ประกอบวจนพิธีเสกด้ายผู้ข้อมือ จากนั้นท่านประธานในพิธี คณะภราดา คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมกันผูกข้อมือพร้อมกล่าวอวยพรให้กับนักเรียน year 12 ทุกคน เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจในความรักความผูกพันที่คณะภราดา คณะครู และพี่น้อง ACEP ทุกคนตั้งใจมอบให้นักเรียน Year 12 ในปีนี้

จากนั้นในช่วงค่ำทางโรงเรียน ได้จัดงาน Farewell Party ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารหอพัก All Saints Dormitory เพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ ระหว่าง คณะภราดา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน Year 12 และผู้ที่มาร่วมงานทุกคน ภายในงานคณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดกิจกรรมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง มีการเล่นดนตรี และกล่าวแสดงความรู้สึกที่ดีที่รุ่นน้องมีต่อรุ่นพี่ โดยนักเรียน Year 12 ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะครู และน้องๆทุกคนที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ และจะขอจดจำทุกความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในรั้ว ACEP ตลอดไป

Monday, February 12, 2018

On Saturday, February 10, Assumption College English Program (ACEP) held the 4th Commencement Ceremony for its Year 12 students. The ceremony, which was held in the Multipurpose Room of The Trinity Building, was attended by our Year 12 graduating students, ACEP Brothers, School Board representatives, parents, administrators, and teachers. During the ceremony, students were given their graduation diplomas as well as certificates for their exceptional achievements in individual subjects and participation in extra-curricular activities.

Bro. Dr. Pisutr Vapiso, Director, delivered a speeches and prayers were led by Father Wuttikrai Chinnalai from St. Anna Catholic Church.

The ceremony also included a string-tying ceremony which gave the teachers the opportunity to wish their students good luck and encourage them to work hard during their university studies and later in their lives. Student Council president, Piyanat Rungphetviparvadee, in his speech thanked the graduating Year 12 students for being role models to younger students and wished them all the best in their future. Graduating students thanked the school and teachers for their hard work and dedication in a speech given by Chalee Limprapas.

After the ceremony, everyone was invited to a farewell party at the All Saints Dormitory. The casual party was a great way to end this wonderful day and gave teachers and students a chance to talk about their future plans.

P2102170
P2102473
P2102466
P2102442
P2102440
P2102333
P2102323
P2102320
P2102318
P2102316
P2102315
P2102313
P2102311
P2102299
P2102298
P2102293
P2102241
P2102240
P2102228
P2102222
P2102214
P2102208
P2102206
P2102205
P2102203
P2102198
P2102194
P2102189
P2102185
P2102184
P2102182
P2102179
P2102177
P2102173
P2102171
SYE_0523
SYE_0524
SYE_0525
SYE_0526
SYE_0527
SYE_0548
SYE_0549
P2102406
P2102529 – Copy
P2102528 – Copy
P2102527 – Copy
P2102526 – Copy
P2102525 – Copy
P2102524 – Copy
P2102522 – Copy
P2102520 – Copy
P2102517 – Copy
P2102516 – Copy
P2102504 – Copy
P2102503 – Copy
P2102502 – Copy
P2102501 – Copy
P2102500 – Copy
P2102498 – Copy
P2102497 – Copy
P2102496 – Copy
P2102494 – Copy
P2102485 – Copy
P2102484 – Copy
P2102483 – Copy
P2102461 – Copy
P2102453 – Copy
P2102450 – Copy
P2102441 – Copy
P2102440 – Copy
P2102439 – Copy
P2102438 – Copy
P2102430 – Copy (2)
P2102424 – Copy (2)
P2102411
P2102410
P2102409
P2102408
P2102407
th ไทย
X