• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

2020 ACEP Christmas Fair

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดงาน ACEP Christmas Fair ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ได้เฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูในโอกาสวันสมโภชพระคริสตสมภพ ตลอดจนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริงในการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และเพื่อหารายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครู และกองทุนสวัสดิการพนักงาน

โดยในเวลา 08.00น. เริ่มพิธีมิสซาเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซู ณ ห้องประชุม Multipurpose อาคาร The Trinity ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาท่าจีน เป็นประธานประกอบพิธีมิสซา และบาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์นลัย เป็นผู้ช่วยประกอบพิธีมิสซา โดยมีคณะภราดา ตัวแทนผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมิสซาได้ตั้งขบวนแห่ไปยังอาคาร Ave Maria โดยในขบวนแห่ประกอบไปด้วยผู้ช่วยพิธีกรรม นางฟ้าโปรยดอกไม้ พระสงฆ์ประธานในพิธีเชิญพระกุมาร คณะภราดา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อถึงอาคาร Ave Maria ได้มีพิธีวางมาลัยกรเพื่อสักการะพระกุมาร จากนั้นได้จัดพิธีเปิดงาน ACEP Christmas Fair ขึ้น ณ บริเวณใต้อาคาร Ave Maria โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นประธานในพิธีเปิด มีการแสดงละครการบังเกิดมาของพระเยซู จากนั้นมิสบังอร สมอุดร ประธานการจัดกิจกรรม ACEP Christmas Fair ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทเพื่อเริ่มกิจกรรม 2020 ACEP Christmas Fair

DSC_0023
DSC04160
DSC04159
DSC04158
DSC04157
DSC04156
DSC04155
DSC04154
DSC04153
DSC04152
DSC04151
DSC04150
DSC04149
DSC04148
DSC04147
DSC04146
DSC04145
DSC04144
DSC04143
DSC04141
DSC04140
DSC04139
DSC04138
DSC04136
DSC04135
DSC04133
DSC04132
DSC04131
DSC_0043
DSC_0042
DSC_0041
DSC_0040
DSC_0039
DSC_0038
DSC_0034
DSC_0030
DSC_0029
DSC_0028
DSC_0025
DSC_0024
DSC04189
DSC04188
DSC04187
DSC04186
DSC04185
DSC04184
DSC04180
DSC04179
DSC04178
DSC04177
DSC04176
DSC04173
DSC04171
DSC04170
DSC04166
DSC04165
DSC04164
DSC04163
DSC04162
DSC04161
DSC04190
DSC04280
DSC_0022
DSC_0021
DSC_0020
DSC_0018
DSC_0014
DSC_0007
DSC_0003
DSC04203
DSC04201
DSC04200
DSC04199
DSC04198
DSC04195
DSC04194
DSC04193
DSC04192
DSC04191
DSC04206
DSC04204
DSC_0099
DSC04292
DSC_0098
DSC04290
DSC04289
DSC04287
DSC_0097
DSC_0096
DSC04219
DSC04217
DSC04216
DSC04215
DSC04214
DSC04213
DSC04212
DSC04210
DSC04209
DSC04207
DSC_0059
DSC_0058
DSC_0057
DSC_0056
DSC04226
DSC04224
DSC_0055
DSC_0052
DSC04222
DSC04220
DSC04243
DSC04242
DSC04240
DSC04239
DSC04238
DSC04237
DSC_0067
DSC04235
DSC_0063
DSC_0060
DSC_0070
DSC04274
DSC04273
DSC04272
DSC04271
DSC04270
DSC04269
DSC04267
DSC04266
DSC_0091
DSC04265
DSC04264
DSC04263
DSC04260
DSC04259
DSC04257
DSC04254
DSC04253
DSC_0090
DSC_0089
DSC04252
DSC04250
DSC04249
DSC_0078
DSC_0077
DSC_0076
DSC04246
DSC_0074
DSC_0073
DSC_0071
DSC_0215
DSC_0204
DSC_0201
DSC_0199
DSC_0197
DSC_0192
DSC_0191
DSC_0190
DSC_0189
DSC_0188
DSC_0187
DSC_0186
DSC_0185
DSC_0184
DSC_0182
DSC_0181
DSC_0180
DSC_0176
DSC_0143
DSC_0141
DSC_0130
DSC04303
DSC_0095
DSC_0093
DSC_0092
DSC04279
DSC04278
DSC04277
DSC04276
DSC04275
DSC_0217
DSC_0116
DSC04301
DSC04300
DSC_0112
DSC_0110
DSC04299
DSC_0109
DSC_0108
DSC_0107
DSC_0106
DSC04298
DSC04297
DSC04296
DSC04295
DSC04294
DSC04293
DSC_0104
DSC_0102
DSC_0101
DSC_0100
DSC_0331
DSC_0324
DSC_0316
DSC_0302
DSC_0278
DSC_0277
DSC_0276
DSC_0274
DSC_0273
DSC_0271
DSC_0270
DSC_0268
DSC_0266
DSC_0263
DSC_0246
DSC_0245
DSC_0244
DSC_0241
DSC_0240
DSC_0239
DSC_0238
DSC_0237
DSC_0234
DSC_0229
DSC_0228
DSC_0226
DSC_0220
DSC_0219
DSC_0218
th ไทย
X