• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

2017 Songkran Festival Activities

Tuesday, April 11, 2017

โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดงานประเพณีสงกรานต์ “ACEP เล่นนำ้อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์รักษาวัฒนธรรมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญต่างๆดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาล ในช่วงเช้าของวันที่ 3-11 เมษายน 2560 ในการรักษาประเพณีไทย และเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์  5 ป คือ ไม่แต่งกายโป๊ ไม่ปะแป้ง ไม่ใช้ปืนแรงดันสูง ประหยัดน้ำ และรณรงค์เรื่องความปลอดภัย การเมาไม่ขับเพื่อลดสถิติการสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกปีให้เหลือน้อยที่สุด

2. จัดงานออกร้านค้า ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2560 มีการจำหน่ายเสื้อลายดอก ปืนฉีดนำ้  ร้านขนมไทย เครื่องดื่มและสินค้าต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน

3. จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ “ACEP เล่นนำ้อย่างสร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์รักษาวัฒนธรรมไทย” ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  ดร.สุนทร  พิบูลย์เจริญสิทธิ์และคุณโชคชัย  จิณณวาโส นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณพิษณุ  ลีละถาวรปัญญา นิติกรสถานศึกษาคุณนิธิ  สืบจากสิงห์ และผู้แทนผู้ปกครองคุณประพันธ์  รุจิระอานนท์ ให้เกียรติร่วมพิธี ซึ่งในพิธีประกอบด้วยการแห่นางสงกรานต์ คือ ด.ญ.ณภัทร ทศจรูญเกียรติ Y.1/2 ซึ่งนางสงกรานต์ปีนี้มีนามว่า นางกาฬกิณีเทวี หรือ นางกิริณีเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา หัตถ์ขวาทรงขอช้าง หัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จไสยาสน์หลับเนตร(นอนหลับตา) มาเหนือหลังกุญชร(ช้าง) เป็นพาหนะ และในขบวนแห่ประกอบด้วยขบวนกลองยาว คณะนางรำของคณะครูไทย ครูต่างชาติและนักเรียน ท่านประธานในพิธี คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและผู้แทนผู้ปกครอง จากนั้นเป็นการแสดงรำไทยของนักเรียน การแสดงรำกลองยาวของคณะครูไทยและครูต่างชาติ การแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์การแต่งการย้อนยุควันสงกรานต์ของนักเรียนทุกระดับชั้น และโชว์เดินแบบของครูไทยและครูต่างชาติ

จากนั้นเป็นพิธี “รดน้ำขอพรผู้ใหญ่” ประกอบด้วยท่านประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ คณะครูไทยและครูต่างชาติ ดังนี้

1.ภราดาจรัญ    ศรีหล้า                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

2.ดร.สุนทร       พิบูลย์เจริญสิทธิ์      กรรมการสถานศึกษา

3.คุณโชคชัย   จิณณวาโส               กรรมการสถานศึกษา

4.คุณพิษณุ       ลีละถาวรปัญญา      นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

5.คุณนิธิ            สืบจากสิงห์              นิติกรสถานศึกษา

6.คุณประพันธ์  รุจิระอานนท์             ผู้แทนผู้ปกครอง

7.ม.วุฒิ              ศรีวรรัชตเมธิน         หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

8.มิสสิริพร        ศรีสมวงษ์                 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

9.ม.บุญเลิศ      ปุณยเวชสุนทร        หัวหน้าระดับม.ปลาย

10.ม.สามชัย     คงสมนึก                  หัวหน้าระดับม.ต้น

11.มิสรัตนา       มรพงษ์                    หัวหน้าระดับประถมปลาย

12.มิสกานดา    ลือกาญจนวานิช      ครูอาวุโส

13.มิสบังอร       สมอุดร                     ครูอาวุโส

14.Ms. Aimee                                   ผู้แทนครูต่างชาติ

15.Ms. Hannah                                ผู้แทนครูต่างชาติ

16.Ms. Lize-Marie                            ผู้แทนครูต่างชาติ

17.Ms. Angie                                    ผู้แทนครูต่างชาติ

18.Mr. Cameron                               ผู้แทนครูต่างชาติ

19.Mr. Michael                                 ผู้แทนครูต่างชาติ

20.Mr. Daniel                                    ผู้แทนครูต่างชาติ

เมื่อเสร็จพิธีท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท และกล่าวอวยพรในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ปิดท้ายด้วยการเล่นน้ำอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

On Tuesday, April 11, Assumption College English Program held a ceremony for the upcoming Songkran festival, which is celebrated in Thailand each year, from the 13th to the 15th of April.

In the morning, our secondary students participated in the Final Round of ACEP Summer Kayak Championship 2017 held at the school reservoir behind the Trinity Building.

After the lunch break, all students and teachers assembled on the artificial turf football field in front of the Ave Maria Building for a traditional Songkran ceremony. The ceremony included traditional rituals and performances by students and Thai and foreign teachers. During the ceremony, as a sign of respect, the students poured rose scented water over their teachers’ hands.

After traditional celebrations, a modern-day water fight took place with students, teachers and even the ACEP Brothers and parents participating in this fun activity!

Today’s events were very colorful, with most students and teachers wearing floral Songkran shirts. We hope that our Summer School students had a wonderful day.

We would like to wish all ACEP families a safe and enjoyable Songkran Festival. We are looking forward to seeing you back at school for the last week of the 2017 ACEP Summer School on Monday, April 17.

IMG_5317
IMG_5318
IMG_5320
IMG_5321
IMG_5324
IMG_5326
IMG_5330
IMG_5340
IMG_5343
IMG_5348
IMG_5354
IMG_5360
IMG_5367
IMG_5370
IMG_5373
IMG_5374
IMG_5375
IMG_5383
IMG_5385
IMG_5390
IMG_5392
IMG_5393
IMG_5396
IMG_5403
IMG_5406
IMG_5409
IMG_5413
IMG_5416
IMG_5422
IMG_5424
IMG_5425
IMG_5436
IMG_5452
IMG_5455
IMG_5458
IMG_5466
IMG_5470
IMG_5473
IMG_5477
IMG_5479
IMG_5480
IMG_5483
IMG_5486
IMG_5488
IMG_5491
IMG_5492
IMG_5499
IMG_5502
IMG_5505
IMG_5507
IMG_5509
IMG_5510
IMG_8334
IMG_8336
IMG_8339
IMG_8341
IMG_8344
IMG_8351
IMG_8354
IMG_8362
IMG_8363
IMG_8369
IMG_5512
IMG_5533
IMG_5541
IMG_5545
IMG_5560
IMG_5569
IMG_5584
IMG_5590
IMG_5604
IMG_5612
IMG_5615
IMG_5624
IMG_5674
IMG_5677
IMG_5690
IMG_5695
IMG_5704
IMG_5723
IMG_5733
IMG_5738
IMG_5743
IMG_5755
IMG_5758
IMG_5765
IMG_5772
IMG_5783
IMG_5787
IMG_5793
IMG_5813
IMG_5817
IMG_5821
IMG_5833
IMG_5835
IMG_5839
IMG_5850
IMG_5860
IMG_5870
IMG_5896
IMG_5906
IMG_5918
IMG_5925
IMG_5932
IMG_5936
IMG_5946
IMG_5952
IMG_5960
IMG_5667
IMG_5668
IMG_5669
IMG_5671
IMG_5974
IMG_5976
IMG_5980
IMG_5988
IMG_5989
IMG_5991
IMG_5995
IMG_6005
IMG_6009
IMG_6017
IMG_6020
IMG_6027
IMG_6028
IMG_6032
IMG_6039
IMG_6043
IMG_6046
IMG_6050
IMG_6055
IMG_6065
IMG_6069
IMG_6077
IMG_6086
IMG_6088