• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

12 Nov

All Saints Dormitory Field Trip 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งานนักเรียนประจำ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้กับนักเรียนประจำ โดยมี ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ, ภราดา ดร.สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ, ภราดา ศุภกฤษ์ สิงหพันธ์ รองผู้อำนวยการ, ครูดูแลนักเรียนประจำ,  นักเรียนประจำ  ณ Camel Republic สวนสัตว์และสวนสนุกชะอำและหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนหอพัก
  2. เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นครอบครัว การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอบอุ่นที่มีให้แก่กันและกัน

งานนักเรียนประจำ All Saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ

 

S__24535073
S__24535068
S__24535067
S__24535064
S__24535063
S__24535062
S__24535060
S__24535059
S__24535058
S__24535056
S__24535054
S__24535053
S__24535052
S__24535051
S__24535049
S__24346646
S__6078494
S__6078493
S__6078491
S__6078490
S__6078489
S__6078488
S__6078487
S__6078486
S__6078483
S__6078480
S__6078479
S__6078478
S__6078477
S__6078476
S__6078473
S__6078472
S__6078471
S__6078469
IMG_2783
IMG_2780
IMG_2768
IMG_2706
IMG_2705
IMG_2696
26613
26612
26611
26610
26608
26605
26604
26603
26602
26601
26600
26599
25888
25882
25864
25831
th ไทย
X