• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

นักเรียน ACEP คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 – ป.6

เมื่อวันเสาร์ที่ 22กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เขตพื้นที่ สพม. เขต 10

(เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]  ณ โรงเรียนอันนาลัย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ได้ส่งนักเรียนจำนวน 1 คน เข้าร่วมแข่งขันในรายการ “การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1 ป.6 ซึ่งผลการแข่งขัน เด็กชายธัญศิษฐ์ เบญจธัญจวัฒน์ นักเรียนระดับชั้น Y.5/1 ครูผู้ฝึกซ้อม มิสสุภธีรา ค่อยประเสริฐ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป

1537581516469
20180922_085543
20180922_112223
1537591784016
1537591785335
th ไทย
X