• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน “วันรพี” ณ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาค

ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน “วันรพี” ณ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่

1. นางสาวสรัย พฤหัสนนท์ Y.12/3

2. นางสาวสุรดี เพชราภิรัชต์ Y.12/3 

3. นางสาวนนทิพร เฮงประเสริฐ Y.12/1 

ผลการแข่งขันนักเรียนได้ลำดับที่ 9 จาก 16 โรงเรียน ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างๆ เช่นกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษได้รับความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม และพระราชประวัติและผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ผู้เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย

เขียนข่าวโดย ม.อรรถพล ทรัพย์ขำ

S__46587946
S__46587948
S__46587951
S__46587952
S__46587953
S__46587954
S__46587956
S__46587957
S__46587958
S__46587961
S__46587962
S__46587964
th ไทย
X