• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

โครงการปฏิบัติธรรมและอบรมจิตใจครูบุคลากรและกิจกรรม ACEP จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 10

ในวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2561 ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดการปฏิบัติธรรมอบรมจิตใจ ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทองวัดภุมรินทร์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นเวลา 2 วัน ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ ฟังการบรรยายธรรม การสวดมนต์ไหว้พระ ฟังเทศน์และในวันที่ 5 หลังจากจบการปฏิบัติธรรม คณะครูได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และร่วมกันทำจิตอาสาภายในบริเวณวัด เช่น การกวาดและถูพื้นศาลา กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ครูได้ตระหนักถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 10

ซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิต และนำหลักธรรมะเข้ามาปรับใช้การทำงาน ผ่านการเทศน์จาก พระครูวิมลภาวนาจารย์ เจ้าอาวาส โดยท่านสอนให้นำหลักธรรมต่างๆมาปรับใช้ เช่น ธรรมะครองใจ ธรรมะครองตน ธรรมะครองงาน และหลักธรรมอื่นๆเช่น พรหมวิหาร4 เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

โดยบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่อิ่มเอม สภาพแวดล้อมที่สงบและร่มรื่น ทำให้การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ได้สร้างความสงบภายในจิตใจของคุณครู ทั้งนี้ขอขอบคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ที่ได้สนับสนุนและให้โอกาสดีๆแก่คณะครูด้วยดีเสมอมา

DSC_9788
DSC_9475
DSC_9480
DSC_9481
DSC_9484
DSC_9489
DSC_9490
DSC_9494
DSC_9496
DSC_9498
DSC_9499
DSC_9503
DSC_9509
DSC_9511
DSC_9513
DSC_9515
DSC_9520
DSC_9524
DSC_9529
DSC_9531
DSC_9532
DSC_9534
DSC_9536
DSC_9538
DSC_9547
DSC_9551
DSC_9553
DSC_9556
DSC_9558
DSC_9561
DSC_9567
DSC_9573
DSC_9578
DSC_9582
DSC_9584
DSC_9593
DSC_9596
DSC_9603
DSC_9621
DSC_9624
DSC_9627
DSC_9630
DSC_9642
DSC_9645
DSC_9654
DSC_9655
DSC_9660
DSC_9663
DSC_9664
DSC_9671
DSC_9675
DSC_9686
DSC_9698
DSC_9703
DSC_9705
DSC_9707
DSC_9717
DSC_9719
DSC_9720
DSC_9721
DSC_9723
DSC_9728
DSC_9731
DSC_9732
DSC_9733
DSC_9739
DSC_9742
DSC_9747
DSC_9749
DSC_9751
DSC_9753
DSC_9755
DSC_9757
DSC_9758
DSC_9763
DSC_9770
DSC_9778
DSC_9781
DSC_9787
DSC_9797
DSC_9801
DSC_9804
DSC_9821
DSC_9824
DSC_9833
DSC_9857
DSC_9864
DSC_9871
DSC_9872
DSC_9874
DSC_9879
DSC_9887
DSC_9888
DSC_9889
DSC_9890
DSC_9892
DSC_9903
DSC_9904
DSC_9907
DSC_9914
DSC_9923
DSC_9925
DSC_9926
DSC_9933
DSC_9941
DSC_9957
DSC_9982
DSC_9986
DSC_9987
DSC_9989
DSC_9993
DSC_0029
DSC_0098
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0103
DSC_0108
DSC_0109
DSC_0117
DSC_0121
DSC_0126
DSC_0132
DSC_0133
DSC_0136
DSC_0141
DSC_0144
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0152
DSC_0155
DSC_0161
DSC_0163
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0170
DSC_0177
DSC_0179
DSC_0181
DSC_0184
DSC_0186
DSC_0194
DSC_0212
DSC_0195
DSC_0206
DSC_0209
DSC_0219
DSC_0230
DSC_0234
DSC_0239
DSC_0246
DSC_0256
DSC_0265
DSC_0268
DSC_0282
DSC_0289
DSC_0305
DSC_0604
DSC_0609
DSC_0613
DSC_0620
DSC_0630
DSC_0633
DSC_0638
DSC_0641
DSC_0644
DSC_0647
DSC_0310
DSC_0328
DSC_0336
DSC_0337
DSC_0338
DSC_0345
DSC_0349
DSC_0352
DSC_0353
DSC_0366
DSC_0368
DSC_0370
DSC_0373
DSC_0379
DSC_0381
DSC_0382
DSC_0387
DSC_0388
DSC_0393
DSC_0404
DSC_0408
DSC_0411
DSC_0413
DSC_0420
DSC_0426
DSC_0429
DSC_0438
DSC_0451
DSC_0452
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
DSC_0458
DSC_0459
DSC_0460
DSC_0466
DSC_0476
DSC_0481
DSC_0484
DSC_0487
DSC_0494
DSC_0496
DSC_0501
DSC_0507
DSC_0512
DSC_0514
DSC_0528
DSC_0534
DSC_0536
DSC_0548
DSC_0557
DSC_0561
DSC_0566
DSC_0568
DSC_0571
DSC_0572
DSC_0574
DSC_0577
DSC_0581
DSC_0585
DSC_0588
DSC_0593
DSC_0600
th ไทย
X