• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

อบรมในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย”

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ได้มีการอบรมในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย” สำหรับครูไทยและครูต่างชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Y.1 – .12 ในรายวิชา Physical Education และเพื่อนำไปต่อยอดกับนักกีฬาของโรงเรียนในเรื่องของรูปแบบการฝึกต่างๆเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา รวมทั้งเพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง คุณครูและบุคลากรของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยมีทีมงานจากบริษัท Matrix Fitness (Thailand) คุณทรร ธรรมนพพร และคุณสุธาสินี หมัดโส๊ะ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม

ในการอบรมครั้งนี้วิทยากรได้สาธิตการออกกำลังกาย ใน Free Weight zone และ Single Machine zone เกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่เข้าใช้ห้องฟิตเนสรวมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับท่าทางหรือเทคนิคอื่นๆนอกเหนือจากที่เคยได้เรียนรู้มา การป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผิดประเภทและผิดวิธี นอกจากนี้ยังได้มีการถาม-ตอบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนในเรื่องของท่าทางการเล่นและอุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับนักเรียนในแต่ละช่วงวัยว่ามีเครื่องใดบ้างที่เหมาะสมที่สุด โดยวิทยากรได้ให้คำแนะนำว่าควรให้เล่นในปริมาณน้ำหนักที่เริ่มจากน้อยๆก่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณครูหรือเจ้าหน้าที่เสมอ

ในตอนท้ายของการอบรมได้รับเกียรติจาก ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ มาเป็นผู้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้กับบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษและได้ร่วมพูดคุยกับวิทยากรเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายแบบ Weight Training เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาน การอบรมในครั้งที่ งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียนขอกราบขอบพระคุณ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ภราดา สิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล รองผู้อำนวยการ ภราดา ศุภฤกษ์ สิงหพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนมาสเตอร์ ธีรทัศน์ เกษมณี ที่ได้จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง 

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 14 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่งานกีฬา/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ออกกำลังกาย 

มาสเตอร์ ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ

มิส ภวรัญชน์ ชมศิริวัฒน์

ครูผู้สอนPhysical Education

Mr. David Baker 

Mr. Andrew Bloink 

Mr. Henno Jordaan  

Mr. Daniel Jacobs 

เจ้าหน้าที่งานกีฬา 

มาสเตอร์ ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์ 

มาสเตอร์ วราวุฒิ แก้วช่วย

มาสเตอร์ นรากร ศิริสำราญ 

มาสเตอร์ จิรพนธ์ วงศ์พนม

ครูสอนว่ายน้ำ

มาสเตอร์ สิชล เชี่ยนมั่น 

มาสเตอร์ ผดุงศักดิ์ ทวีโคตร 

มิส อรนรินทร์ นำผล 

เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

มิส เยาวลักษณ์ โตประทีป

มาสเตอร์ มานพ กลิ่นชื่น

รูปอบรมฟิตเนส_180513_0001
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0003
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0004
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0005
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0006
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0007
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0009
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0010
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0011
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0012
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0015
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0016
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0017
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0018
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0024
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0026
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0027
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0028
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0029
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0032
รูปอบรมฟิตเนส_180513_0033
IMG_5632
IMG_5638
IMG_5649
IMG_5655
IMG_5657
IMG_5659
IMG_5662
IMG_5663
IMG_5665
IMG_5666
IMG_5668
IMG_5671
IMG_5672
IMG_5674
IMG_5676
IMG_5680
IMG_5682
IMG_5683
IMG_5684
IMG_5685
IMG_5687
IMG_5689
IMG_5691
IMG_5697
IMG_5698
IMG_5699
th ไทย
X