• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

อบรมพนักงานในหัวข้อ “สุขาภิบาลด้านอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน”

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 งานโภชนาการ สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “สุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย” โดยเรียนเชิญ เชฟพิมพ์พรรณ ทรัพย์ยิ่ง (Thai Cuisine Chef ยูนิลิเวอร์ ฟู๊ดโซลูชั่นส์) มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

โดยการจัดอบรมมีจุดประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสร้างองค์ความรูปความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาลในการประกอบอาหาร

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประกอบอาหาร

3. เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้วิธีการสร้างแม่ซอสต่างๆในการประกอบอาหารเพื่อความคงที่ของรสชาติ โดยมีแม่ซอสทั้งหมด 3 แบบในการทดลองประกอบอาหาร ได้แก่ ซอสผัดแบบมีน้ำปลา, น้ำยำจี้ดจ๊าด, ซอสเทอริยากิ

หลังจากการอบรมได้มีการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อฝึกและทดลองประกอบอาหารต่างๆด้วยแม่ซอส ทั้ง 3 แบบ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน พร้อมยังได้ความรู้ใหม่ๆมากมายจากเซฟมืออาชีพอีกด้วย

IMG_5163
IMG_5161
IMG_5160
IMG_5158
IMG_5157
IMG_5155
IMG_5150
IMG_5149
IMG_5148
IMG_5144
IMG_5142
IMG_5136
IMG_5135
IMG_5133
IMG_5131
IMG_5130
IMG_5129
IMG_5127
IMG_5126
IMG_5125
IMG_5124
IMG_5122
IMG_5121
IMG_5120
IMG_5118
IMG_5117
IMG_5116
IMG_5114
IMG_5111
IMG_5110
IMG_5108
IMG_5107
IMG_5106
IMG_5105
IMG_5104
IMG_5103
IMG_5101
IMG_5099
IMG_5098
IMG_5097
IMG_5095
IMG_5093
IMG_5092
IMG_5087
IMG_5086
IMG_5085
IMG_5083
IMG_5082
IMG_5081
IMG_5079
IMG_5077
IMG_5076
IMG_5075
IMG_5074
IMG_5072
IMG_5071
IMG_5069
IMG_5066
IMG_5065
IMG_5063
IMG_5057
IMG_5053
IMG_5051
IMG_5050
IMG_5045
IMG_5044
IMG_5042
IMG_5041
IMG_5040
IMG_5038
IMG_5037
IMG_5036
IMG_5033
IMG_5032
IMG_5030
IMG_5029
IMG_5023
IMG_5022
IMG_5020
IMG_5019
IMG_5017
IMG_5016
IMG_5013
IMG_5011
IMG_5008
IMG_5007
IMG_5006
IMG_5004
IMG_4996
IMG_4993
IMG_4992
IMG_4990
IMG_4989
IMG_4988
IMG_4986
IMG_4979
IMG_4977
IMG_4976
IMG_4975
IMG_4972
IMG_4971
IMG_4969
IMG_4967
IMG_4965
IMG_4963
IMG_4961
IMG_4960
IMG_4959
IMG_4958
IMG_4957
IMG_4955
th ไทย
X