• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

10 May

หอพัก All Saints Dormitory เตรียมความพร้อมตอนรับเปิดเทอม 1/2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งานหอพัก All Saints Dormitory ได้จัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โดยมีนักเรียนหอพักเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6 จำนวน 49 คน ทางหอพักจึงได้จัดสถานที่ เพิ่มจำนวนที่นอน สั่งซื้อโซฟาชุดใหม่ในห้องดูทีวี จัดสวน ตกแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบ และจัดเตรียมห้อง Study ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน

  หอพัก All saints Dormitory โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจสามารถติดต่อ-สอบถามได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน หรือเข้าเยี่ยมชมอาคาร All Saints Dormitory ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์

S__1957966
S__1957967
S__1957968
S__1957969
S__1957970
S__1957971
S__1957972
S__39690404
S__39690405
S__39690406
S__39690407
S__39690408
S__39690409
S__39690411
S__39690412
S__39690413
S__39690414
S__39690383
S__39600130
S__1957959
S__1957960
S__1957961
S__1957962
S__1957963
S__1957964
S__1957965
th ไทย
X