• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้ติดตามได้เข้าเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวีซ่าสำหรับครูและนักเรียนต่างชาติ

ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มิสพิชชานันท์ เกียรติธนไชย และมิสรัสรินทร์ กมลโชติสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานประสานงานครูต่างประเทศ ได้ให้การต้อนรับ พตอ. เดชรพี คงดี ผู้กำกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้ติดตามได้เข้าเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวีซ่าสำหรับครูและนักเรียนต่างชาติ

IMG_1137
IMG_1138
IMG_1143
IMG_1146
IMG_1147
IMG_1148
IMG_1150
IMG_1157
IMG_1162
IMG_1169
IMG_1171
IMG_1173
IMG_1178
IMG_1180
IMG_1191
IMG_1193
IMG_1197
IMG_1198
IMG_1202
IMG_1207
IMG_1211
IMG_1216
IMG_1218
IMG_1222
IMG_1228
IMG_1230
IMG_1233
IMG_1236
IMG_1241

 

th ไทย
X