• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

สัปดาห์แรกกับการเรียนการสอน Sports Academy

งานกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เปิดคอร์สกีฬาที่หลากหลาย เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล เปิดประสบการณ์ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะของแต่ละชนิดกีฬา นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ และสนใจ โดยบางชนิดกีฬาทางโรงเรียนได้ร่วมกับมือกับสถาบันภายนอก โดยมีโค้ชระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอขอบคุณผู้ปกครองที่ไว้วางใจและส่งบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมกับเรา ในช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นกิจกรรม หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางโรงเรียนต้องขออภัยผู้ปกครองทุกท่าน และทีมคุณครูจะพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอแนะต่างๆจากทุกท่านเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆ ACEP ทุกคน

Academy2020_200731
Academy2020_200731_0
Academy2020_200731_1
Academy2020_200731_2
Academy2020_200731_3
Academy2020_200731_4
Academy2020_200731_5
Academy2020_200731_6
Academy2020_200731_7
Academy2020_200731_8
Academy2020_200731_9
Academy2020_200731_10
Academy2020_200731_11
Academy2020_200731_12
Academy2020_200731_13
Academy2020_200731_14
Academy2020_200731_15
Academy2020_200731_16
Academy2020_200731_17
Academy2020_200731_18
Academy2020_200731_19
Academy2020_200731_20
Academy2020_200731_21
Academy2020_200731_22
Academy2020_200731_23
Academy2020_200731_24
Academy2020_200731_25
Academy2020_200731_26
Academy2020_200731_27
Academy2020_200731_28
Academy2020_200731_29
Academy2020_200731_30
th ไทย
X