• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ศูนย์ออกกำลังกาย ACEP Recreation & Fitness Centre

     สืบเนื่องจากที่ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพัฒนาการของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะทางด้านร่างกาย เพราะหากร่างกายแข็งแรงก็จะมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาครบทุกมิติ ดังนั้นจึงได้มอบนโยบายส่งเสริมสุขภาพร่างกายทั้งของนักเรียน คุณครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ปกครอง จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ออกกำลังกาย ACEP Recreation & Fitness Centre ขึ้นบริเวณชั้น 2 อาคาร St. Peter Sports Club ซึ่งจะรองรับการเข้าใช้บริการทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนที่จะเปิดให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้และมาออกกำลังกายตั้งแต่ระดับชั้น Y.1 – Y.12 ซึ่งศูนย์ออกกำลังกายแห่งนี้ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนโดยเฉพาะ แต่ยังคงคำนึงถึงความหลากหลายและครบครันที่สามารถให้คุณครู , บุคลากรและผู้ปกครองสามารถเข้าใช้บริการได้เช่นกัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประจำศูนย์ คือมาสเตอร์ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ และมิสภวรัญชน์ ชมศิริวัฒน์

    และในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม .. 2561 เวลา 09.00 . – 12.00 . งานกีฬาฝ่ายกิจการนักเรียนโดยมีมาสเตอร์ธีรทัศน์ เกษมณี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ มิสภวรัญชน์ ชมศิริวัฒน์ มาสเตอร์วีรภัทร บุญกอบ มาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์ มาสเตอร์กิตติวัฒน์ เอี่ยมชัย มาสเตอร์นรากร ศิริสำราญ มิสเยาวลักษณ์ โตประทีป ได้เข้ารับการอบรมความรู้ ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องออกกำลังกายให้ถูกวิธีรวมไปถึงการทดลองใช้เครื่องออกกำลังกายว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะได้สามารถแนะนำให้กับผู้ที่เข้ามารับบริการได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมวางแผนเกี่ยวกับระบบการจัดการการให้บริการทางด้านของศุนย์ออกกำลังกาย ACEP Recreation & Fitness Centreอีกด้วย

     ศูนย์ออกกำลังกาย ACEP Recreation & Fitness Centre  มีอุปกรณ์ที่ครบครัน มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากลโดยประกอบไปด้วย 4 Zone คือ

1. Zone Cardio ประกอบไปด้วย ลู่วิ่ง (Treadmill ) จักรยาน (Bicycle) และเครื่องวิ่งรูปวงรี (Elliptical)

2. Zone Machine Weight ประกอบไปด้วยเครื่องบริหารร่างกายที่ครบทุกส่วนของร่างกายยี่ห้อ Matrix นำเข้าจาก อเมริกา เช่น เครื่องบริหารหน้าท้องAbdominal Crunch , เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขา Leg Press , เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ Shoulder Press , เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก Chest Press และ 4-Stack Multi – Station  ซึ่งสามารถบริหารได้ทุกส่วนของร่างกาย

3. Zone Free Weight ประกอบไปด้วย ชุด Dumbbell น้ำหนักตั้งแต่ 2.5 – 25 กิโลกรัม และ Smith Machine รวมไปถึง  Bench หรือเก้าอี้สำหรับนั่งยกน้ำหนัก ที่สามารถปรับระดับได้ตามสรีระของผู้เล่น

4. Functional Zone ซึ่งเป็นโซนที่มีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการเรียนการสอนและมีลวดลายที่สามารถใช้ออกแบบในการออกกำลังกายที่หลากหลาย มีโครงสร้าง Functional Monkey Bar ที่แข็งแรงและได้มาตรฐานเหมาะสำหรับการปีนป่ายเพื่อให้กล้ามเนื้อมีพัฒนาการสมวัยและยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อีก เช่น เสื่อโยคะ ลูกบอลโยคะ Medicine Ball , Bozu Ball , Trampoline  นอกจากนี้ยังมีกระสอบทราย นวมชกมวย เป้าล่อสำหรับเตะต่อยซึ่งจะทำให้สนุกสนานกับการออกกำลังกาย ท้าทาย ตื่นเต้น และยังสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย

     ศูนย์ออกกำลังกาย ACEP Recreation & Fitness Centre  จะเปิดให้บริการวันแรกในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 โดยจะเปิดตั้งแต่เวลา 7.00 – 18.00 . ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์  โดยจะเปิดให้ผู้ปกครองเข้าใช้บริการช่วงเวลา 7.00 . – 9.00 . และช่วง 15.00 .- 18.00 . และเวลา 9.00 . – 15.00 . จะเปิดให้นักเรียนใช้สำหรับการเรียนการสอน

DSC_9601
DSC_9600
DSC_9596
DSC_9594
DSC_9593
DSC_9592
DSC_9591
DSC_9587
DSC_9583
DSC_9582
DSC_9581
DSC_9578
DSC_9571
DSC_9567
20180105_114516
20180105_114336
20180105_114320
20180105_114126
20180105_114124
20180105_114032
20180105_113714
20180105_113649
20180105_113324
20180105_111800
20180105_111734
20180105_111714
20180105_111704
20180105_111533
20180105_111147
20180105_111143
20180105_111136
20180105_111047
20180105_110636
20180105_110631
20180105_110626
20180105_103013
20180105_102941
20180105_102938
20180105_102628
20180105_102558
20180105_102536
20180105_102508
20180105_102457
th ไทย
X