• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

วิ่งตามหานายพันท้าย By ACEP Mini – Half Marathon

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “วิ่งตามหานายพันท้าย By ACEP MINI-HALF MARATHON” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรสาคร

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโดยรวมภายในจังหวัดสมุทรสาคร
2 ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นและประชาชน ได้หันมาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด
3 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วน มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่

โดยมีจัดระยะทางการแข่งขันทั้งสิ้น 3 ระยะ
– ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ค่าสมัคร 800 บาท
– ระยะมินิมาราธอน 10 กม.ค่าสมัคร 550 บาท
– ระยะฟันรัน 3 กม. ค่าสมัคร 400 บาท

www.facebook.com/วิ่งตามหานายพันท้าย

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
Slide20
Slide21
Slide22
Slide23
Slide24
Slide25
Slide26
Slide27
Slide28
Slide29
Slide30
Slide31
Slide32
Slide33
Slide34
Slide35
Slide36
Slide37
Slide38
Slide39
Slide40
Slide41
Slide42
Slide43
Slide44
Slide45
Slide46
Slide47
Slide48
Slide49
Slide50
Slide51
Slide52
Slide53
Slide54
Slide55
DSC04426
DSC04439
DSC04445
DSC04453
DSC04457
DSC04464
DSC04465
DSC04473
DSC04484
DSC04489
DSC04491
DSC04498
DSC04501
DSC04507
DSC04509
DSC04516
DSC04521
DSC04528
DSC04538
DSC04547
DSC04556
DSC04559
DSC04599
DSC04602
DSC04610
DSC04616
DSC04619
DSC04627
DSC04630
DSC04631
DSC04638
DSC04646
DSC04652
DSC04655
DSC04686
DSC04690
DSC04696
DSCF5655
DSCF5657
DSCF5658
DSCF5660
DSCF5662
DSCF5664
DSCF5666
DSCF5667
DSCF5671
DSCF5677
DSCF5680
DSCF5682
DSCF5684
DSCF5685
DSCF5688
DSCF5690
DSC04723
DSCF5700
DSCF5702
DSCF5703
DSCF5705
DSCF5713
DSCF5714
DSCF5722
DSCF5723
DSCF5728
DSCF5732
DSCF5754
DSCF5755
DSCF5758
DSCF5760
DSC04690
DSC04703
DSC04705
DSC04711
DSC04719
DSC04799
DSC04800
DSC04803
DSC04806
DSC04810
DSC04815
DSC04819
DSC04830
DSC04838
DSC04843
DSC04846
DSC04849
DSC04853
DSC04860
DSC04863
DSC04864
DSC04868
DSC04873
DSC04884
DSC04886
DSC04906
DSC04910
DSC04916
DSC04920
DSC04937
DSC04944
DSC04950
DSC04955
DSC04968
DSC04977
DSC04982
DSC04984
DSC04987
DSC04994
DSCF5700
DSCF5702
DSCF5703
DSCF5705
DSCF5713
DSCF5714
DSCF5722
DSCF5723
DSCF5728
DSCF5732
DSCF5754
DSCF5755
DSCF5758
DSCF5760
DSCF5764
DSCF5765
DSCF5766
DSCF5768
DSCF5769
DSCF5770
DSCF5778
DSCF5787
DSCF5795
DSCF5800
DSCF5803
DSCF5804
DSCF5806
DSCF5808
DSCF5813
DSCF5824
DSCF5828
DSCF5832
DSCF5838
DSCF5844
DSCF5845
DSCF5847
DSCF5852
DSCF5854
DSCF5858
DSCF5865
DSCF5869
DSCF5874
DSCF5877
DSCF5881
DSCF5882
DSCF5890
DSCF5891
DSCF5892
DSCF5896
DSCF5900
DSCF5903
DSCF5913
DSCF5924
DSCF5935
DSCF5943
DSCF5944
DSCF5946
DSCF5948
DSCF5949
DSCF5951
DSCF5952
DSCF5955
DSCF5956
DSCF5957
DSCF5959
DSCF5960
DSC06841
DSC06832
DSC06796
DSC06798
DSC06804
DSC06810
DSC06846
DSC06854
DSC06864
DSC06874
DSC06884
DSC06893
DSC06964
DSC06967
DSC06975
DSC06989
DSC07095
DSC07109
DSC07120
DSC07137
DSC07139
DSC07143
DSC07149
DSC07154
DSC07162
DSC07259
DSC07264
DSC07269
DSC07285
DSC07310
DSC06894
DSC06907
DSC06939
DSC06941
DSC06957
DSC05079
DSC05083
DSC05087
DSC05091
DSC05094
DSC05098
DSC05105
DSC05113
DSC05115
DSC05119
DSC05122
DSC05004
DSC05008
DSC05009
DSC05013
DSC05017
DSC05019
DSC05023
DSC05025
DSC05032
DSC05034
DSC05038
DSC05047
DSC05049
DSC05050
DSC05056
DSC05063
DSC05070
DSC05072
DSC05078
DSC05182
DSC05183
DSC05185
DSC05186
DSC05189
DSC05191
DSC05193
DSC05195
DSC05196
DSC05198
DSC05199
DSC05201
DSC05203
DSC05205
DSC05206
DSC05209
DSC05210
DSC05212
DSC05213
DSC05216
DSC05218
DSC05220
DSC05222
DSC05224
DSC05225
DSC05227
DSC05228
DSC05229
DSC05231
DSC05233
DSC05235
DSC05237
DSC05239
DSC05240
DSC05243
DSC05244
DSC05245
DSC05246
DSC05248
DSC05249
DSC05251
DSC05253
DSC05254
DSC05258
DSC05260
DSC05262
DSC05265
DSC05267
DSC05268
DSC05270
DSC05271
DSC05272
DSC05273
DSC05274
DSC05275
DSC05277
DSC05281
DSC05283
DSC05284
DSC05287
DSC05288
DSC05291
DSC05293
DSC05295
DSC05296
DSC05297
DSC05298
DSC05299
DSC05301
DSC05303
DSC05305
DSC05307
DSC05309
DSC05311
DSC05312
DSC05314
DSC05316
DSC05317
DSC05319
DSC05321
DSC05323
DSC05134
DSC05135
DSC05138
DSC05141
DSC05143
DSC05146
DSC05148
DSC05150
DSC05152
DSC05155
DSC05157
DSC05158
DSC05161
DSC05162
DSC05165
DSC05166
DSC05168
DSC05171
DSC05172
th ไทย
X