• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

07 Aug

ลูกเสือกองร้อยพิเศษมอบโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวให้กับโรงเรียน และต้อนรับกลับจากงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ลูกเสือกองร้อยพิเศษนำรางวัลจากการประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2562 มอบให้กับท่านผู้อำนวยการ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประกอบด้วย โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด, โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค และเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับประเทศ และต้อนรับลูกเสือกองร้อยพิเศษ 2 นาย คือ ลญ.เปนเอก วิสุทธิกุุลพาณิชย์ ประธานลูกเสือกองร้อยพิเศษรุ่นที่ 6 และ ลญ.พชร เสริมพรวิวัฒน์ รองประธานลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่นที่ 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเป็นผู้แทนลูกเสือไทยที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยลูกเสือทั้ง 2 นายได้มาเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจจากงานชุมนุมครั้งนี้ให้เพื่อนๆฟัง จากนั้นท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและชมเชยลูกเสือทุกนายที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในครั้งนี้

DSCF5553
DSCF5554
DSCF5555
DSCF5556
DSCF5559
DSCF5560
DSCF5562
DSCF5563
DSCF5564
DSCF5568
DSCF5549
DSCF5550
DSCF5551
DSCF5552
th ไทย
X