• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561   ด.ช.สิรวิชญ์  พิพิธรังสี นักเรียนระดับชั้น Year 6 และ

ด.ช.ธีรวีร์  ลือบัณฑิตกุล นักเรียนระดับชั้น Year 5 เป็นตัวแทนนักเรียนจากชมรมหมากล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมที่ สโมสรกีฬาหมากล้อมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันขึ้นภายใต้ชื่อ“ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561” ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 จ.นครราชสีมา การแข่งขัน ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่1. DAN บุคคลทั่วไป 2. KYU บุคคลทั่วไป 3. KYU รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 4. Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 80 คน จากการแข่งขันอันยาวนาน เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30-18.30 น. ผลปรากฏจากการแข่งขันทั้งหมด 7 กระดาน  ชนะ 6 กระดาน แพ้ 1 กระดาน ด้วยคะแนน SOS  เพียง 1.5 แต้มเท่านั้น นับว่านักเรียนทำผลงานการแข่งขันได้ดีมาก โดยด.ช.สิรวิชญ์  พิพิธรังสี นักเรียนระดับชั้น Year 6 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 และ ด.ช.ธีรวีร์  ลือบัณฑิตกุล นักเรียนระดับชั้น Year 5 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

          โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดา ดร. พิสูตร วาปีโส และผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

S__14876894
S__14926036_1
S__14926036
S__14926037
S__14926040
S__14926041
S__14926042
S__14926043
1-01
2-01
3-01
4-01
th ไทย
X