• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่รั้ว ACEP “ACEP NEW NORMAL”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษทำการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 ที่เป็นไปตามกระทรงศึกษาธิการกำหนด หลังจากที่ทางโรงเรียนได้ประชุมและซักซ้อมในการรับมือให้เป็นไปตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรงสาธาณสุข โดยทางโรงเรียนมีจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1.เดินบนพรมฆ่าเชื้อ

2.สแกนหน้าวัดอุณหภูมิ

3.กดเจลเพื่อล้างมือ และ

4. เช็คชื่อเข้าเรียนผ่านระบบ Checker

โดยขั้นตอนในการคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนเป็นไปด้วยความรัดกุม โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ผู้อำนวยการ ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆรวมไปถึงตัวแทนสมาคมผู้ปกครอง เข้ามาต้อนรับนักเรียนและคุมเข้มมาตรการการคัดกรอง เพื่อไม่ให้มีจุดบกพร่อง และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองได้มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิใบหน้าจำนวน 2 เครื่องให้กับทางโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษขอขอบพระคุณ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนในครั้งนี้

DSC00374
DSC00385
DSC00389
DSC00392
DSC00396
DSC00406
DSC00413
DSC00415
DSC00416
DSC00417
DSC00419
DSC00420
DSC00421
DSC00424
DSC00426
DSC00430
DSC00439
DSC00445
DSC00446
DSC00448
DSC00453
DSC00458
DSC00473
DSC00474
DSC00475
DSC00479
DSC00481
DSC00483
DSC00499
DSC00501
DSC00505
DSC00507
DSCF9954
DSC_0028
DSC_0030
DSC_0037
DSC_0040
DSC_0046
DSC_0049
DSC_0052
DSC_0055
DSC_0057
DSC_0059
DSC_0061
DSC_0066
DSC_0080
DSC_0085
DSC_0092
DSC_0096
DSC_0098
DSC_0102
DSC_0105
DSC_0110
DSC_0113
DSC_0114
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0126
DSC_0128
DSC_0135
DSC_0142
DSC_0145
DSC_0148
DSC_0151
DSC_0158
DSC_0160
DSC_0162
DSC_0164
DSC_0171
DSC_0176
DSC_0181
DSC_0187
DSC_0188
DSC_0193
DSC_0200
DSC_0204
DSC_0207
DSC_0210
DSC_0213
DSC_0215
DSC_0220
DSC_0228
DSC_0234
DSC_0236
DSC_0257
DSC_0259
DSC_0260
DSC_0261
DSC00307
DSC00321
DSC00328
DSC00337
DSC00338
DSC00340
DSC00345
DSC00353
DSC00370
DSC00372
DSC_0246
DSC_0248
DSCF0056
DSCF0058
DSCF0061
DSCF0063
DSCF0066
DSCF0071
DSCF0073
DSCF9962
DSCF9982
DSCF9983
DSCF9987
DSCF9993
DSCF9996
DSCF9997
DSC00306
DSCF0001
DSCF0005
DSCF0010
DSCF0013
DSCF0014
DSCF0017
DSCF0021
DSCF0026
DSCF0028
DSCF0033
DSCF0034
DSCF0036
DSCF0040
DSCF0042
DSCF0046
DSCF0047
DSCF0050

 

th ไทย
X