• Tel: 0-3487-2040-43 Fax: 0-3487-2044

ภาพบรรยากาศ ACEP SOCCER ACADEMY SUMMER COURSE 2019

งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ACEP SOCCER ACADEMY SUMMER COURSE 2019 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 11 เมษายน 2562 (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ ฟุตบอลหญ้าเทียมโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 18 คน ซึ่งจะได้รับการฝึกสอนจากสต๊าฟโค้ชระดับ AFC B, C – Licence โดยมี “โค้ช กาย” นรากร ศิริสำราญ อดีตสต๊าฟโค้ชเยาวชนทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 19 ปี เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน และมีผู้ฝึกสอน จำนวน 3 ท่าน คือ มาสเตอร์วีรภัทร บุญกอบ, และมาสเตอร์ชัยณรงค์ ชมศิริวัฒน์, มาสเตอร์ศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักกีฬาในด้านทักษะฟุตบอลเพื่อไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและทีมชาติในอนาคต เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล รวมถึงพบปะกลุ่มเพื่อนใหม่ สร้างความสนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการ และยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ฟิตเนส และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

DSC_1618
DSC_1624
DSC_1634
DSC_1636
DSC_1638
DSC_1553
DSC_1565
DSC_1568
DSC_1571
DSC_1574
DSC_1581
DSC_1588
DSC_1597
DSC_1843
DSC_1666
DSC_1669
DSC_1672
DSC_1681
DSC_1682
DSC_1686
DSC_1689
DSC_1696
DSC_1698
DSC_1707
DSC_1709
DSC_1713
DSC_1721
DSC_1723
DSC_1729
DSC_1736
DSC_1740
DSC_1741
DSC_1745
DSC_1748
DSC_1752
DSC_1758
DSC_1762
DSC_1766
DSC_1770
DSC_1772
DSC_1774
DSC_1778
DSC_1780
DSC_1783
DSC_1788
DSC_1791
DSC_1793
DSC_1802
DSC_1805
DSC_1806
DSC_1808
DSC_1810
DSC_1814
DSC_1817
DSC_1818
DSC_1819
DSC_1822
DSC_1825
DSC_1838
th ไทย
X